Akadálymentes verzió

Figyelem!

 Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Kiegészítő szolgáltatások

 

A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások

[a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján]

 1. Ügyfélkapu-regisztráció
 2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása
 3. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez
 4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan
 5. Internethasználat és -hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához
 6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés - az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való - ellenőrzése
 7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása
 8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába
 9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdonilap-másolat lekérdezésének biztosítása
 10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás
 11. Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció
 12. Ügyintézési rendelkezés tétele
 13. Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése
 14. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához
 15. Internethasználat és -hozzáférés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásához
 16. Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás birtokában a hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása
 17. Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, a Pénzügyi Békéltető Testület közigazgatási hatósági eljárásnak nem minősülő eljárására irányuló kérelmek továbbítása
 18. Tiltakozás továbbítása Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tárolt személyes adatok kezelése ellen
 19. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása
 20. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatvédelmi incidens bejelentésének továbbítása
 21. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti kérelem továbbítása
 22. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása
 23. Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatások kezdeményezése
 24. Levéltári adatok igénylése építésügyi hatósági eljárások támogatásához
 25. Levéltári adatok igénylése a hadigondozási igényjogosultság megállapításához, hadigondozással kapcsolatos iratok megkeresése és másolatok készítése
 26. Levéltárban lévő hagyatéki iratokra vonatkozó adatok igénylése és másolat készítése
 27. Levéltári adatszolgáltatás az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok és tények igazolására vonatkozóan
 28. Levéltári adatszolgáltatás és másolatkiadás a Levéltár őrizetében lévő bírósági iratanyagokról
 29. Levéltári adatszolgáltatás munkaviszony, nevelési segély, illetve ösztöndíj folyósítása, nyugdíj-, valamint társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó ügyekben
 30. Levéltárban lévő névváltoztatási iratokról másolat készítése
 31. Levéltári adatszolgáltatás tanulóidőre, illetve iskolai végzettségre vonatkozóan