Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

[a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján]

 1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
 2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
 3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem
 4. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
 5. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
 6. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
 7. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
 8. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
 9. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem
 10. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján
 11. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem
 12. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése
 13. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokra vonatkozóan
 14. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem
 15. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
 16. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
 17. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
 18. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem
 19. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
 20. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
 21. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
 22. Rendszámtábla megrongálódása esetén annak utángyártása iránti kérelem
 23. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
 24. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
 25. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
 26. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
 27. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
 28. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
 29. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
 30. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
 31. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
 32. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
 33. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
 34. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
 35. Adatszolgáltatás az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
 36. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele
 37. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
 38. Származás-ellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
 39. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem