Akadálymentes verzió

Munkáltató csoportos létszám-leépítési szándékának bejelentése

Kódszám

MUNKP00036

Az ügy rövid leírása

A munkáltatónak csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó előzetes szándékáról értesítenie kell az állami foglalkoztatási szervet. Az értesítést a munkavállalók képviselőinek (üzemi tanács) tájékoztatásával egyidejűleg kell megküldenie.
A munkáltató, a munkavállalók képviselőivel (üzemi tanács) tartott konzultációt megelőzően legalább 7 nappal, a döntést megelőzően pedig legalább 22 nappal köteles bejelenteni a csoportos létszámcsökkentési szándékát, a 2012. évi I. törvényben (Mt.-ben) meghatározott módon és adattartalommal.
A szándékbejelentésnek tartalmaznia kell a létszámcsökkentés okát, az érintett munkavállalók foglalkoztatási csoportonkénti megoszlását, valamint létszámát, a bejelentő munkáltató előző félévre számított átlagos statisztikai létszámát, a létszámcsökkentét tartamát és ütemezését, valamint a leépítésnél tervezett szempontokat és a juttatások feltételeit és mértékét.

Ki jogosult az eljárásra?

munkaadó
A bejelentést benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A szándék bejelentésnek tartalmaznia kell a létszámcsökkentés okát, az érintett munkavállalók foglalkoztatási csoportonkénti megoszlását valamint létszámát, a bejelentő munkáltató előző félévi átlagos statisztikai létszámát, a létszámcsökkentét tartamát és ütemezését, valamint a leépítésnél tervezett szempontokat és a juttatások feltételeit és mértékét.

Milyen iratok szükségesek?

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése adatlap.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

A munkaadó székhelye, telephelye szerinti járási hivatal az illetékes. A főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes.

Ügyintézés határideje

A szándék bejelentés jóváhagyása 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

tajekoztato_MUNKP00036
Jogutód nélkül felszámolás, végelszámolás során megszűnő munkáltatók esetében hogyan kell eljárni?
A munkavállalói képviselettel folytatott konzultáció kezdeményezésének és lefolytatásának kötelezettsége a jogutód nélkül megszűnő munkáltató felszámolóját, illetve végelszámolóját terheli.
A jogutód nélkül megszűnő munkáltató esetén – a csoportos létszámcsökkentés tárgyában – nem csak a munkáltató által kezdeményezett munkaviszony megszűntetéssel kapcsolatos a bejelentési kötelezettség, hanem minden munkaviszony megszűnésre és megszűntetésre vonatkozik
A közszolgálati tisztviselők esetében mi az eljárás menete?
Az államigazgatási szerv legkésőbb a felmentés közlésekor írásban tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet a felmentéssel érintett kormánytisztviselők személyes adatairól, utolsó munkaköréről, szakképzettségéről és illetményéről.
A tájékoztatási kötelezettségnek melyek a feltételei (közszolgálati tisztviselők esetén)?
1. a felmentésre a következő okok miatt kerül sor:
a) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, az államigazgatási szerv vezetője döntése alapján az államigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a kormánytisztviselő munkaköre megszűnik;
b) megszűnt az államigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a kormánytisztviselőt foglalkoztatták;
c) átszervezés következtében munkaköre megszűnik;
2. a felmentéssel érintett kormánytisztviselők létszáma harminc napon belül
a) húsz főnél kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább öt fő;
b) húsznál több száznál kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább tíz fő;
c) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább a kormánytisztviselők 10%-a;
d) háromszáz vagy annál több kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább harminc fő.
A meghatározott rendelkezések alkalmazása szempontjából a kormánytisztviselői jogviszonyban és a munkaviszonyban állók létszámát össze kell számítani.Fontosabb fogalmak


Csoportos létszámleépítésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint
- húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
- száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
- háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát harmincnapos időszakon belül kívánja megszüntetni, a működésével összefüggő okból.
Ha a munkáltató fél évnél rövidebb ideje alakult abban az esetben a munkavállalók átlagos statisztikai létszámát az adott időszakra vonatkozóan kell megállapítani.

Vonatkozó jogszabályok

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 71.§ (1) bekezdés, 74. §,
2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 58. § (5) bekezdés c) pont
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21.§, 40.§,
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 10. § (1) n) pont, 10. § (2) bekezdés, 11. § (1) bekezdés d) pont

Kulcsszavak

bejelentési kötelezettség, csoportos létszámleépítés meghatározása, leépítési szándék,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858