Akadálymentes verzió

A munkáltatónak a munkavállaló részére, a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről küldött tájékoztatás másolatának megküldése

Kódszám

MUNKP00038

Az ügy rövid leírása

A munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a felmondás vagy az azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően legalább harminc nappal írásban tájékoztatja. A felmondás és azonnali hatályú felmondás a tájékoztatást követő harminc nap elteltét követően közölhető.

Ki jogosult az eljárásra?

munkaadó
A bejelentést benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

munkáltató adatai(név, cím, elérhetőség),
munkavállaló adatai (név, cím, munkakör, munkavégzés helye)

Milyen iratok szükségesek?

Kapcsolódó file (V.1.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

A munkaadó székhelye, telephelye szerinti járási hivatal az illetékes. A főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes.

Ügyintézés határideje

Nincs ügyintézési határidő

Jogorvoslati lehetőség

Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

tajekoztato_MUNKP00038
Mely esetben lehet a felmondás jogellenes? Abban az esetben ha a munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a felmondás vagy az azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal írásban nem tájékoztatja. A felmondás és az azonnali hatályú felmondás a tájékoztatást követő 30 nap elteltét megelőzően közli.

Fontosabb fogalmak

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a felmondás vagy az azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja. A felmondás és az azonnali hatályú felmondás közlésére a tájékoztatás átvételét követő 30 nap elteltével kerülhet sor.

Vonatkozó jogszabályok

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 71.§ (1) bekezdés., 74.§, 75.§
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 58. § (5) bekezdés c) pont
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21. §, 40. §,
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés n) pont, 10. § (2) bekezdés, 11. § (1) bekezdés d) pont

Kulcsszavak

írásbeli tájékoztatási kötelezettség, jogellenes felmondás, csoportos létszámleépítés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858