Akadálymentes verzió

A tervezett csoportos létszámleépítés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción született írásbeli megállapodás bejelentése

Kódszám

MUNKP00039

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a tárgyalás megkezdését megelőzően legalább 7 nappal a munkáltató köteles a munkavállalók képviselőivel írásban tájékoztatni:
- a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról.
-foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett vagy a döntést megelőző félévben foglalkoztatott munkavállalók létszámáról
- a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartalmáról, időbeni ütemezéséről
-a kiválasztás szempontjairól, valamint
- a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételeiről és mértékéről

Ki jogosult az eljárásra?

munkaadó
A bejelentést benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A tárgyalás megkezdését megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles az üzemi tanácsot
írásban tájékoztatni
- a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról.
- foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett vagy a döntést megelőző félévben foglalkoztatott munkavállalók létszámáról
- a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartalmáról, időbeni ütemezéséről
- a kiválasztás szempontjairól, valamint
- a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételeiről és mértékéről
A tárgyalásnak – a megállapodás érdekében – ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés
a) elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
b) elveire,
c) következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint
d) az érintett munkavállalók számának csökkentésére.

Milyen iratok szükségesek?


A tárgyalás során megkötött megállapodást írásba kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

A munkaadó székhelye, telephelye szerinti járási hivatal az illetékes. A főváros esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala az illetékes.

Ügyintézés határideje

Jogorvoslati lehetőség

Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

tajekoztato_MUNKP00039
A megállapodás érdekében a tárgyalásnak mire kell kiterjedni?
- a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
-elveire
-következményeinek enyhítését célzó eszközökre,
-az érintett munkavállalók számának csökkentésére.
A munkavállalók képviselőit konzultáció megkezdését megelőzően miről kell tájékoztatni a munkáltatónak?
- a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról.
-foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett vagy a döntést megelőző félévben foglalkoztatott munkavállalók létszámáról
- a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartalmáról, időbeni ütemezéséről
-a kiválasztás szempontjairól, valamint
- a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételeiről és mértékéről.

Fontosabb fogalmak

Konzultáció kötelezettsége:a döntés meghozatala előtt, legalább 15 nappal, a munkáltatót konzultáció kezdeményezésének kötelezettsége terheli. A munkavállalók képviselőivel kezdeményezett konzultációt a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább 15 napig folytatni köteles. Amennyiben a kapcsolattartás eredményeként megállapodás jön létre, azt írásba kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek.
A munkavállalók képviselőivel folytatott tárgyalásnak a megállapodás érdekében ki kell terjednie:
-a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
-elveire
-következményeinek enyhítését célzó eszközökre,
-az érintett munkavállalók számának csökkentésére.

Vonatkozó jogszabályok

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 72.§,
2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 58. § (5) bekezdésezdés c) pont
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 21.§,
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés n) pont, 10. § (2) bekezdés, 11. § (1) bekezdés d) pont

Kulcsszavak

tárgyalási kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség, megállapodás, csoportos létszámleépítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858