Akadálymentes verzió

Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

JEGYZ00610

Az ügy rövid leírása

A vásár nyitva tartásának idejét az üzemeltető 5 és 20 óra között határozza meg. A 20 óra utáni nyitva tartást az illetékes rendőrkapitányság véleményének kikérésével a jegyző engedélyezheti.

Ki jogosult az eljárásra?

A vásár üzemeltetője.
Meghatalmazott és képviselő eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

1. a kérelmező neve, címe (székhelye), elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal rendelkezik;
2. a vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
3. nyitvatartási idő
4. a vásár elnevezése, nyilvántartási száma
5. a vásár címe

Milyen iratok szükségesek?

NINCS ADAT

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft eljárási illeték.
Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. A járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárás illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel, vagy az eljárás megindítását megelőzően átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A vásár helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

A kérelem megérkezésétől számított 15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre lehetőség van. A fellebbezést az elsőfokú döntést meghozó jegyzőnél, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve kell előterjeszteni a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezési illeték 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Nem kell külön kérelmet beterjeszteni és külön illetéket fizetni a 20 óra utáni nyitva tartás engedélyezésére, ha a vásár engedélyezési kérelmében már feltüntette ezen igényét. A jegyző ebben az esetben egy időben dönt a vásár üzemeltetéséről és nyitva tartásáról.
2. Az üzemeltető a nyitvatartásról köteles a vásárlókat tájékoztatni.

Fontosabb fogalmak

1. vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet;
2. fenntartó: a vásár helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosít. Aki a vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység (pl. raktározás) folytatásáért felelős;
3. üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.

Vonatkozó jogszabályok

1. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 29. pont, 6/G. § c) pont;
2. a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont, 4. § (2)-(3) bekezdés, 4. § (5)-(6) bekezdés, 8. § (1) bekezdés;
3. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
4. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés;
5. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

vásár, vásárrendezés, kereskedelem, 20 óra, nyitva tartás, éjszaka, árusításrendőrség, árusításrendőrség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858