Akadálymentes verzió

Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

JEGYZ00621

Az ügy rövid leírása

A helyi termelői piac nyitva tartásának idejét az üzemeltető 5 és 20 óra között határozza meg. A 20 óra utáni nyitva tartást az illetékes rendőrkapitányság véleményének kikérésével a jegyző engedélyezheti.

Ki jogosult az eljárásra?

A helyi termelői piac üzemeltetője.
Meghatalmazott és képviselő eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelmező neve, címe (székhelye), elektronikus levelezési címe (e-mail cím), amennyiben azzal rendelkezik
2. a helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
3. engedélyeztetni kívánt nyitvatartási idő
4. a helyi termelői piac elnevezése, nyilvántartási száma
5. a helyi termelői piac címe

Milyen iratok szükségesek?

NINCS ADAT

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft eljárási illeték.
Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. A járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárás illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel, vagy az eljárás megindítását megelőzően átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A helyi termelői piac helye szerint illetékes települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

A kérelem megérkezésétől számított 15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre lehetőség van. A fellebbezést az elsőfokú döntést meghozó jegyzőnél, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve kell előterjeszteni a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezési illeték 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Az üzemeltető a nyitva tartásról köteles a vásárlókat tájékoztatni.
2. A helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem a helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentéssel egyidejűleg benyújtható.

Fontosabb fogalmak

1. piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
2. fenntartó: a vásár helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosít. Aki a vásáron kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért (pl. raktározás) felelős;
3. üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult;
4. helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.

Vonatkozó jogszabályok

1. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pont, 6/G. § c) pont;
2. a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e)-f) pont, 4. § (2) bekezdés, 4/B. § (2)-(4) bekezdés, 8. § (1) bekezdés;
3. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
4. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés;
5. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

piac, piactartás, helyi piac, helyi termelői piac, kereskedelem, 20 óra, nyitva tartás, nyitvatartás, éjszaka, árusításrendőrség, árusításrendőrség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858