Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Időskorúak járadékára vagy ápolási díjra jogosult személy kérelme az ügyben keletkezett iratok megküldése iránt lakcímváltozás esetén.

Kódszám

JARAS00030

Az ügy rövid leírása

Az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra jogosult személy kérelmére lakcímváltozása esetén az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül meg kell küldeni a jogosult új lakcíme szerint illetékes hatóságnak.

Ki jogosult az eljárásra?

Az időkorúak járadékára, vagy ápolási díjra jogosult személy, akinek a lakcímváltozása az eljáró hatóság illetékességét érint. Az ügyfél képviselő és meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, lakcím, TAJ szám

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes

Hol intézhetem el?

A járási hivatal állapítja meg az időskorúak járadékát, és az alanyi ápolási díjat.

A kérelem a kormányablakban is benyújtható.

Ügyintézés határideje

Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül

Jogorvoslati lehetőség

Az eljáró hatóság végzése ellen nincs helye fellebbezésnek.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ha az időskorúak járadékára vagy ápolási díjra jogosult személy lakcíme az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja.
Az eljáró hatóság illetékességét érintő lakcímváltozás esetén az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra jogosult személy kérelmére vagy az új lakcím szerint illetékes hatóság megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül meg kell küldeni a jogosult új lakcíme szerint illetékes hatóságnak.
Az ellátásra való jogosultságot megszüntető határozatban a jogosultat tájékoztatni kell arról, hogy új lakcímén az ellátás megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania.
Ha az időskorúak járadékára vagy az ápolási díjra való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll, az új lakcím szerint illetékes járási hivatal az időskorúak járadékát vagy az ápolási díjat a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják.

Fontosabb fogalmak

Nincs adat

Vonatkozó jogszabályok

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4/A. § (1) bekezdés d) pont, 6. §, 16. §, 18/A. §, 25. § (3) bekezdés a) pont aa) alpont, 25. § (3) bekezdés a) pont ad) alpont, 32/A. § (1) bekezdés, 32/B. §-32/D. §, 40. §-44. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. § (2)-(3) bekezdés, 28/B. §, 98. § (2) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 109. § (1) bekezdés, 116. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6/A. § (2) bekezdés, 9. § (1)-(3) bekezdés

Kulcsszavak

Időskorúak járadéka, ápolási díj, lakcímváltozás, szociális ellátás folyósítása, elköltözés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858