Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem (hatályon kívül 2016. április 1-től)

Kódszám

NKOZH00178

Az ügy rövid leírása

A 2015. január 1-jétől bevezetett D2 útdíjfizetési kategóriába átkerült 8 vagy több személyes, ezen belül a legfeljebb 3,5 tonna össztömegű gépjárművek (kisbuszok) tulajdonosai vagy üzembentartói, amennyiben nagycsaládosnak (4 vagy több gyermeket nevelők) vagy mozgáskorlátozottnak minősülnek (és rendelkeznek parkolási igazolvánnyal), vagy ilyen személlyel élnek hozzátartozóként egy háztartásban, 2015. április 1-jétől visszaigényelhetik a január 1. óta, illetve a rendelet hatálybalépését követően megvásárolt heti és havi országos, illetve éves megyei útdíj matricákra kifizetett összegek 50%-át, így az őket ténylegesen terhelő útdíj összege minden kategóriában megegyezik a korábbi D1-es kategóriára érvényes összeggel. (Az éves megyei matricák esetében nem válik szükségessé az utólagos kompenzáció, hiszen annak ára nem változott.) A visszatérítés az év során megvásárolt D2 matricákra egészen 2016. január 31-ig kérelmezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Nagycsaládos vagy mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személyek, illetve az ilyen személyekkel közös háztartásban élő hozzátartozóik, amennyiben D2-es útdíjfizetési kategóriába tartozó, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű tulajdonosának vagy üzembentartójának minősülnek. Az ügyfél képviselő és meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Családi és utónév
Születési név
Anyja neve
Születési hely, dátum
Lakcím
Társadalombiztosítási azonosító jel
Gépkocsi rendszáma, amelyre tekintettel a kompenzációt kérik
Autópálya-matrica érvényességének kezdete, időtartama
Amennyiben az útdíjfizetési kompenzáció folyósítását bankszámlára átutalással kérik, a számlavezető bank neve és a számlaszám
Hozzátartozó esetén e minőségről, valamint a közös lakcímen élésről szóló nyilatkozat
Mozgáskorlátozott parkolási igazolvány száma (mozgáskorlátozott igénylő vagy hozzátartozója esetén) Az úthasználati jogosultság mobiltelefonnal történő vásárlását nyugtázó értesítés adattartalma (mobiltelefonos vásárlás esetén)

Milyen iratok szükségesek?

Útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem
Vásárlást és érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény másolata, vagy mobil telefon útján – rövid szöveges üzenettel – történő vásárlás esetén a vásárlást nyugtázó értesítés alapján kitöltött nyilatkozat
A kérelem benyújtása mellett minden esetben csatolni kell az útdíjmatrica megvásárlásáról szóló bizonylatot (nyugtát, szelvényt), mobiltelefonos vásárlás esetén pedig az erre vonatkozóan kitöltött nyilatkozatot.
Szükség szerint meghatalmazotti vagy képviseleti jogosultság igazolására szolgáló irat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ügyfelek a kompenzáció iránti kérelmet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban, a kormányablakokban vagy az okmányirodákban nyújthatják be személyesen vagy postai úton. A járási hivatalok az igényeket továbbítják a fővárosi és megyei kormányhivatalba, amely a benyújtott kérelmek és a rendelkezésére álló (gépjárművekre, családtámogatásokra vonatkozó) nyilvántartások alapján meghozza a döntést.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A Nemzeti Közlekedési Hatósághoz címzett, a fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz benyújtandó fellebbezésnek van helye, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A kompenzáció összegét az ügyfelek – választásuk szerint – postai úton, vagy bankszámlára utalással is felvehetik. A kifizetés határideje a határozathozataltól számított 60 nap.

Fontosabb fogalmak

Nagycsaládos - legalább négy gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult.

Vonatkozó jogszabályok

A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek
részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 1-7. § és 1-5. számú melléklet A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/C. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bek., 99. § (1) bek., 102. § (1) bek., 116. §

Kulcsszavak

nagycsaládos személy, mozgásában korlátozott személyútdíjfizetési kompenzáció, mozgásában korlátozott személyútdíjfizetési kompenzáció

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858