Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Bányászati létesítmények üzemeltetésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

Kódszám

TORZS00007

Az ügy rövid leírása

Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemelésének - beleértve az üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is - időtartamára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltető az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalmi jog alapítását igényelheti. A szolgalom alapján a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője jogosult a tevékenység végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan igénybevételére, ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitásfenntartás és -bővítés, az üzemelés és a biztonság fenntartása, az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtására. A szolgalmi jog az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozza, ugyanis a szolgalommal érintett terület a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A-19/B. §-ban meghatározott tilalmakat, korlátozásokat az ingatlan tulajdonosa köteles betartani az üzemeltetés időtartama alatt is.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bányavállalkozó és egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője.

Kizáró okok: nincs

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét (a szolgalommal érintett ingatlan megjelölése), továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget
b.) a kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás célját, a célban megjelölt tevékenység vagy beruházás megkezdésének határidejét, illetve ütemezését

Milyen iratok szükségesek?

a.) kisajátítási törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint a kisajátítási tervet, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva
b.) a kisajátítást kérő bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakáscíméről (telephelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv elkészítését követően megváltoztak;
c.) a kisajátítást kérő nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll;
d.) a kisajátítás céljának megfelelően a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 7. §-a § szerinti dokumentumokat (például: erdészeti hatóság, természetvédelmi hatóság hozzájárulása, egyetértése, szakvéleménye)
e.) kisajátítást kérő harmadik személy esetében a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt, nem engedélyköteles tevékenység esetén létesítő okiratát,
d.) a kérelemhez csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek a megállapodás megkötésének meghiúsulását támasztják alá.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. (A kereset a döntést hozó hatóságnál nyújtható be, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet a döntést hozó hatóság székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságnak kell címezni)

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

nincs

Fontosabb fogalmak

Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

Vonatkozó jogszabályok

a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (4)-(5) bekezdés, 38. § (6a) bekezdés, 49. § 5. pont;
b) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A-19/B. §, 23/A. § (4) bekezdés;
c) a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 22. § (2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 24. § (4)-(5) bekezdés, 24. § (7)-(8) bekezdés, 25. § (2) bekezdés, 31. §, 32. §;
d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 100. § (2) bekezdés;
e) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés;
f) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 24. pont;
g) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

nincs

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858