Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

Kódszám

TORZS00008

Az ügy rövid leírása

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges eszközök, energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök, technológiai célú csővezetékek és egyéb eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője a biztonsági övezet mértékében, az ingatlantulajdonosnak fizetendő kártalanítás ellenében szolgalom alapítását igényelheti. A szolgalmi jog az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozza, ugyanis a szolgalommal érintett terület a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A-19/B. §-ban meghatározott tilalmakat, korlátozásokat az ingatlan tulajdonosa köteles betartani az üzemeltetés időtartama alatt is.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bányavállalkozó és egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője.

Kizáró okok: nincs ilyen

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét (a szolgalommal érintett ingatlan megjelölése), továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget
b.) a kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás célját, a célban megjelölt tevékenység vagy beruházás megkezdésének határidejét, illetve ütemezését

Milyen iratok szükségesek?

a.) kisajátítási törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint a kisajátítási tervet, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva
b.) a kisajátítást kérő bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakáscíméről (telephelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv elkészítését követően megváltoztak;
c.) a kisajátítást kérő nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll;
d.) a kisajátítás céljának megfelelően a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 7. §-a § szerinti dokumentumokat (például: erdészeti hatóság, természetvédelmi hatóság hozzájárulása, egyetértése, szakvéleménye)
e.) kisajátítást kérő harmadik személy esetében a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt, nem engedélyköteles tevékenység esetén létesítő okiratát,
d.) a kérelemhez csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek a megállapodás megkötésének meghiúsulását támasztják alá.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés bírósági felülvizsgálata kérhető. (A kereset a döntést hozó hatóságnál nyújtható be, a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet a döntést hozó hatóság székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságnak kell címezni)

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs.

A benyújtási határidő: Nincs.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

nincs

Fontosabb fogalmak

Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

Vonatkozó jogszabályok

a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (4)-(5) bekezdés, 38. § (6a) bekezdés, 49. § 5. pont;
b) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A-19/B. §, 23/A. § (4) bekezdés;
c) a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 22. § (2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 24. § (4)-(5) bekezdés, 24. § (7)-(8) bekezdés, 25. § (2) bekezdés, 31. §, 32. §;
d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 100. § (2) bekezdés;
e) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés;
f) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 24. pont;
g) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

nincs

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858