Akadálymentes verzió

Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Kódszám

MKEHK00018

Az ügy rövid leírása

Az eljárás célja szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékek forgalomba hozatalára vonatkozó nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása. Az engedéllyel rendelkezőnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást harminc napon belül a Hatósághoz be kell jelentenie.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyindításhoz jogosult ügyfél: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz, és már rendelkezik a Hatóságnál nyilvántartásbavételi számmal.
Van lehetőség képviseletre, maghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő nyilvántartási száma, a bejelentő neve, képviselőjének neve, címe vagy székhelye (irányítószám, város, utca, házszám), megye, telefonszáma, fax száma, e-mail címe, internetcíme, cégjegzékszáma, (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), üzletének vagy telephelyének címe(i) (irányítószám, város, utca, házszám) megye, szakképesítéssel rendelkező neve, a szakképesítés megnevezése, bizonyítvány száma.

Milyen iratok szükségesek?


- azoknak a tényeknek az alátámasztására szolgáló dokumentumok, amelyeket a változásbejelentés érint
- eljárási díj befizetésének igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díj befizetése VOC-tartalmú termékekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásban: új kérelem, módosítás 40.000.- Ft
Díjfizetés teljesítésének módjai:
- nem elektronikus úton benyújtott módosítások esetén:
A díjfizetési kötelezettségek az MKEH 10032000-00282448 számú számlájára, a 312 Kincstári Tranzakciós Kód megjelölésével az MKEH-nál beszerezhető postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy banki átutalási megbízás útján teljesíthetők. Az MKEH belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) készpénzfizetést nem fogad el. Amennyiben a díj megfizetése a módosítási kérelem előterjesztését megelőzően történt, úgy az annak tényét igazoló okiratot (eredeti postai feladóvevényt, illetve a banki átutalás teljesítését igazoló eredeti banki példányt) a módosítási kérelem előterjesztésekor mellékelni kell. A kérelemben vagy a közlemény rovatban az adószámot fel kell tüntetni.
- elektronikus úton benyújtott módosítási kérelmek esetén:
A
z MKEH 10032000-00282448-00000000 számú számlájára, fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (átutalási megbízás) útján, a díjköteles eljárásra vonatkozó módosítási kérelem beérkezését követően a központi rendszer által adott 27 karakterből álló érkeztetőszámot kell az ügyfélnek a banki átutalási megbízás közlemény rovatába írnia.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a fellebbezésre. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervének kell címezni (a fellebbezés elbírálására jogosult szerv). A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatóságának (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy 1534 Budapest, BKKP, Pf. 919) kell benyújtani. A benyújtási határidő a döntés kézhezvételétől számított 15 nap. A fellebbezési illeték 5.000Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató:
http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC honlapon található ügyféltájékoztató
GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések):
Minden adatváltozást be kell jelenteni?
A nyilvántartásba vételkor közölt adatok körében történt változásokat szükséges 30 napon belül bejelenteni, és kérni az engedély módosítását.
Festékboltot kívánok nyitni, szükséges engedély részemre az MKEH-től?
Csak abban az esetben, ha közvetlenül importál vagy hoz be az országba VOC tertalmú festéket, lakkot. Ebben az esetben első forgalombahozónak is minősül.
VOC tartalmú festéket/lakkot kívánunk gyártani, szükséges engedélyt kérnem?
Igen, és csak a vonatkozó rendeletnek megfelelő festék/lakk gyártható.
Elegendő ha nyilatkozik az ügyfél a 6.sz. melléklet utolsó részén, hogy köztartozásmentes adózó?
Csak abban az esetben fogadható el, ha leellenőrzéskor valóban szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatbázisában mint köztartozásmentes adózó. Ezt, külön elektronikusan szükséges kérni a NAV-tól. Ha eddig nem kért, automatikusan nem kerül fel az adatbázisukba!
Mely szakképesítések fogadhatóak el?
forgalmazás esetében: kereskedői végzettségek, vagy közép és felsőfokú vegyi szakirányú végzettségek. gyártás esetében: vegyiparral kapcsolatos végzettségek.
Mely hatóságok ellenőrizhetik az engedélyem meglétét?
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH), mely ellenőrzi a címkézést és az anyag tulajdonságait is bevizsgáltathatja laboratóriumában.
Magyar nyelvű cimke is követelmény?
Igen.
A behozni/importálni kívánt termék VOC tartalmát miből állapíthatom meg?
Minőségi tanúsítványából, vagy szükséges bevizsgáltatni hazai akkreditált laboratóriummal.

Fontosabb fogalmak

szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szén-oxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;
illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 K (250 C) 101,3 kPa nyomáson mérve;
VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;
szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;
forgalomba hozatal: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;
kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz;
Első forgalomba hozónak minősül az a gazdasági szereplő is aki Magyarország területén kívülről behoz/importál a rendeletnek megfelő VOC tartalmú terméket.

Vonatkozó jogszabályok

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részeletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet,
az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet,
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet.

Kulcsszavak

festék, lakk, forgalmazás, gyártás, behozatal, import, VOC, illékony szerves vegyület, környezetvédelem, engedély, nyilvántartás, festékbolt, festéküzlet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858