Akadálymentes verzió

Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00019

Az ügy rövid leírása

Az eljárás célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművekMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal javító fényezésére szolgáló termékek forgalomba hozatalára vonatkozó nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása.
A kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.
A kötelezett meghatározott kategóriákba tartozó termékeket akkor forgalmazhat, ha rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) engedélyével.
Az engedéllyel rendelkezőnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást harminc napon belül a Hatósághoz be kell jelentenie.
A Hatóság a kötelezett engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a kötelezettet a nyilvántartásból, ha rendeletben előírt feltételeknek már nem felel meg és/vagy rendelet alapján ellenőrzésre jogosult hatóságok megállapítása szerint tevékenységét az e rendeletben előírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyindításra jogosult ügyfél:
- az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz, és már rendelkezik a Hatóságnál nyilvántartásbavételi számmal és fentebb felsorolt tevékenységét már nem kívánja folytatni, törlési kérelemmel fordul a Hatósághoz.
- amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek javaslatot tehet az MKEH-nak a nyilvántartásból való törlésre.
Van lehetőség képviseletre, maghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő nyilvántartási száma, bejelentő neve, képviselőjének neve, címe vagy székhelye (irányítószám, város, utca, házszám), cégjegzékszáma, (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), üzletének vagy telephelyének címe(i) (irányítószám, város, utca, házszám), VOC nyilvántartásba vételi száma.

Milyen iratok szükségesek?

Képviseletre jogosult(ak) szerinti aláírással és pecséttel ellátott nyilatkozata arról, hogy kéri(k) az adott vállalkozás törlését a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából.
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) törlési kérelme.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Eljárási díj a VOC nyilvántartásból történő törlésnél nincs.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervének (a fellebbezés elbírálására jogosult szerv) kell címezni.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatóságához (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy 1534 Budapest, BKKP, Pf. 919) kell benyújtani.
A benyújtási határidő: döntés kézhezvételétől számított 15 nap
A fellebbezési illeték: 5.000,-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató:
A http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC honlapon található ügyféltájékoztató
GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések):
Minden adatváltozást be kell jelenteni?

A nyilvántartásba vételkor közölt adatok körében történt változásokat szükséges 30 napon belül bejelenteni, és kérni az engedély módosítását vagy törlését.
Új cégnéven vállalkozást indítok, "átvihető" a régi engedélyem, vagy szükséges új engedélyt/nyilvántartásba vételt kérnem az MKEH-től?
Nem "vihető át", az új vállalkozására is szükséges engedélyt kérnie.
VOC tartalmú festéket/lakkot gyártottam/forgalmaztam, de tevékenységemet befejezem, erről szükséges értesítést küldenem az MKEH felé?
Igen, 30 napon belül köteles bejelenteni a változást az engedélyes.

Fontosabb fogalmak

szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szén-oxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;
illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 K (250 C) 101,3 kPa nyomáson mérve;
VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;
szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;
forgalomba hozatal: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;
kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz;
Első forgalomba hozónak minősül az a gazdasági szereplő is aki Magyarország területén kívülről behoz/importál a rendeletnek megfelő VOC tartalmú terméket.

Vonatkozó jogszabályok

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,
az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet,
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

festék, lakk, forgalmazás, gyártás, behozatal, import, VOC, illékony szerves vegyület, környezetvédelem, engedély, nyilvántartás, festékbolt, festéküzlet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858