Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Hajólajstromban nyilvántartott adatokban bekövetkezett adatváltozás átvezetése iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00043

Az ügy rövid leírása

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 10.§ (1) bekezdés b) és d) pontja állapítja meg a nyilvántartásba vett úszólétesítmény és annak tulajdoni lapján bejegyzett jogosult adatai nyilvántartását. A lajstromadat megváltozása átvezetésére irányuló kérelem, a megváltozott adat igazolása, kifejezett kérelem és az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése, továbbá a lajstromozás és az üzemképesség tanúsítására szolgáló okmány szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely magyar állampolgár és magyarországi szervezet, aki, amely lajstomozásra köteles úszó létesítményt kíván üzemben tartani

Kizáró okok: nem, de meghatalmazással történő eljárás estén a meghatalmazás formai és tartalmi kellékei kötöttek, a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ban meghatározott módon köteles igazolni.

Milyen adatokat kell megadni?

jogosultak azonosító adatai, az úszólétesítményhez kapcsolódó jog vagy tény keletkezésével kapcsolatos okirat, vagy másolata, ha a bejegyzéssel más válik jogosulttá, az ő hozzájárulása is

Milyen iratok szükségesek?

1) bejegyzés alapjául szolgáló okirat vagy másolata 2) tulajdonjog változás ügyvédi ellenjegyzéssel készített szerződésben

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

részletesen a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. I. ) KöViM rendelet tartalmazza, 2. számú melléklet 6. pont 17000 Ft.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Közlekedési Hatóság, Központja

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Megegyezik az elsőfokú döntés eljárási díjával, a hatóság azon végzései tekintetében lefolytatott jogorvoslati eljárások díja, amelyek ellen önálló fellebbezésnek van helye, 9000 forint,

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

okiratok: Minden külföldi okiratot, okmányt hiteles magyar fordításban kell benyújtani, - kivéve, ha az eredetileg két nyelven (magyar és az idegen nyelv) került megfogalmazásra, - ez vonatkozik a törlési igazolásra, adásvételi szerződésre vagy a számlára is; A hajó, illetve a hajóra vonatkozó tulajdonjog bejegyzéshez adásvételi szerződés, vagy annak megfelelő, a tulajdonjog átruházására vonatkozó megállapodás szükséges, amely ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt lehet. Mi történik, ha a hajózási hatóság nyilvántartásában nem az a tulajdonos szerepel akitől vettem a hajót? Ha a hivatalos, közhiteles nyilvántartásban rögzített állapothoz képest be nem jelentett, többszörös tulajdonosváltás történt, amely a bejegyzését kérelmező új hajótulajdonos kérelme alapján jut hatóságunk tudomására, a közbenső tulajdonosokat felhívjuk a tulajdonjoguk bejegyzésére vonatkozó kérelmük pótlására és az ide vonatkozó eljárási díj megfizetésére; Mi a helyzet a hajóra bejegyzett üzembentartói joggal? Ha hatóság nyilvántartása szserint szerint a hajóra érvényes üzemben tartói jog van bejegyezve, tulajdonosváltás esetén e jog törlését kezdeményezni, vagy az üzemben tartói jog folytonosságát az új tulajdonossal okiratban megerősíteni szükséges.

Fontosabb fogalmak

Úszólétesítmény: víziközlekedésre, vízen való munkavégzésre és azokkal összefüggő tevékenység folytatására alkalmas úszóképes eszköz, szerkezet, berendezés. hajó: építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízijármű; nagyhajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza 20 méter vagy annál nagyobb, valamint az a tengeri hajó, amelynek hajótesten mért hossza 24 méter vagy annál nagyobb; kishajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 20 métert nem éri el, valamint az a tengeri hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 24 métert nem éri el; belvízi, illetőleg tengeri hajó: rendeltetésének megfelelő, nyilvántartásba vett, és építése, berendezése és felszerelése alapján belvízi, illetőleg tengeri közlekedésre alkalmas vízijármű ; kedvtelési célú hajózás: vízijármű nem gazdasági célú, szabadidő eltöltését szolgáló használata

Vonatkozó jogszabályok

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20. ) Korm. rendelet 2.§ (6) és (9) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés 12. pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (15. § (1) bekezdés, 33.§ (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 40/A.§, 71. § (1) bekezdés, 98..§ (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés), 116.§;
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7.§, 8.§, 11.§ (8) bekezdés, 17.§ (2)-(5) bekezdés;
Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 1.§. (2)-(3) bekezdés, 2.§ (3) bekezdés, 7.§, 49.§ (3) bekezdés, 58.§;
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. I. ) KöViM rendelet 2. § (1-3) bekezdés, 3.§ (1)-(1a) bekezdés, 2.mellélet;
A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 7/A. § b) pont;
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. I. ) KöViM rendelet 1.§-5.§, 2. számú melléklet

Kulcsszavak

lajstrom, hajólajstrom, tulajdonjog bejegyzés, tulajdonjog változás, lajstromba bejegyzehető jogok és tények

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858