Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Szakoktatói, iskolavezetői szaktanfolyamokkal kapcsolatos egyedi felmentés iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00122

Az ügy rövid leírása

A közlekedési hatóság a szakoktatói szaktanfolyam egyes tantárgyainak hallgatása és vizsgakötelezettsége alól – kérelemre – mentesítheti a korábban megfelelő szakirányú képesítést megszerző hallgatót. A közlekedési hatóság az egyes iskolavezetői tárgyak hallgatása és vizsgája alól – kérelemre – mentesítheti a megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkező hallgatót.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A szakoktatók és az iskolavezetők

Kizáró okok: igen, személyes eljárás

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági eljárás illetékköteles, ennek mértéke 3.000,- Ft, melyet az eljárás megindításakor kell illetékbélyeg formájában a kérelmen leróni.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hova és hogyan kell benyújtanom a kérelmet? A kérelmet írásban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kell benyújtani. Hova és hogyan kell befizetnem az eljárás díját? Az eljárás illetékét a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel kell leróni. Mennyi időn belül hoznak döntést a kérelem kapcsán? A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 21 nap.

Fontosabb fogalmak

Szakoktató: a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a közúti járművezető képzésben oktatóként résztvevő személy. Szaktanfolyam: a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése és továbbképzése. Iskolavezető: a képző szerv szakmai irányításáért felelős személy, aki a képző szerv tagja vagy munkavállalója, és akit az iskolavezetői névjegyzékbe felvettek. Iskolavezetőként egyidejűleg egy képző szervnél lehet tevékenykedni. Képző szerv: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy oktatói munkaközösség, aki/amely a teljes képzési szolgáltatásra képzési engedélyt kapott.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §,
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés b) pont,
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm rendelet 4. § (2) bekezdés 10. pont,
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 19. §, 31. § (2) bekezdés,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) és (2) bekezdés

Kulcsszavak

Közúti közlekedési szakember Szakoktató Felmentés Szaktanfolyam

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858