Akadálymentes verzió

Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiterjesztése iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00091

Az ügy rövid leírása

A szakszolgálati engedély azt igazolja, hogy a légijármű vezetője, illetve a szakszemélyzet tagja a tevékenység ellátására szakmailag, továbbá egészségügyi és közbiztonsági szempontból alkalmas. Szakszemélyzet tagja a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó személyzet, a légiutaskísérő, valamint a hajózó mérnökök és navigátorok, repülésüzemi tisztek, valamint légijármű szerelők. A szakszolgálati engedélyek különböző jogosításokat tartalmaznak, ez határozza meg, milyen tevékenységek végzésére jogosult a szakszolgálati engedélyes. A szakszolgálati engedélyben meghatározott egyes jogosítások érvényessége egymástól eltérő lehet, illetve bármikor szerezhető újabb jogosítás is.

Ki jogosult az eljárásra?

Természetes személyek
lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező neve, születési helye, dátuma, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, anyanyelve, iskolai végzettsége, telefonszáma, szakszolgálati engedélyének száma, megnevezése és a jogosítás, mellyel az engedélyt ki kívánja terjeszteni

Milyen iratok szükségesek?

Tekintettel arra, hogy számos különböző szakszolgálati engedély van, mindegyik esetén a vonatkozó jogszabály külön-külön határozza meg a csatolandó dokumentumok körét. A legfontosabbak: az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata, az elméleti vizsgát igazoló jegyzőkönyv fénymásolata, típusjogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem, típusjogosítás jártassági vizsga kérelem, típusjogosítás meghosszabbítás kérelem, a repülési napló fénymásolata, a légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló jegyzőkönyv fénymásolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás hatósági díj köteles, ennek mértéke a szakszolgálati engedélytől és a jogosítástól függ. A díjat az eljárás kezdeményezőjének a kezdeményezéssel egyidejűleg kell a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00290713-38100004 számú számlájára igazoltan befizetni. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetésének igazolását.

Hol intézhetem el?

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium országos illetékességgel jár el.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Bírósági felülvizsgálatnak van helye.

Bírósági felülvizsgálatnak van helye.

A döntés bírósági felülvizsgálata iránt – jogszabálysértésre hivatkozva – kereset terjeszthető elő. A keresetlevelet 3 (három) példányban a légiközlekedési hatóságként eljáró Nemzeti Fejlesztési Miniszternél (1675 Budapest, Pf. 41.) – de a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság címzetti megjelölésével – lehet benyújtani a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon belül.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.nkh.hu/Repules/tevekenysegek/szakszoengkep_szakerteng/Lapok/default.aspx
Az érvényesség kiterjesztésével maga az engedély is lecserélésre kerül? Ez a szakszolgálati engedély fajtájától függ. Egyes engedélyek ún. betétlapokon tartalmazzák a jogosításokat, ezekben az esetekben maga az engedély nem változik, csak egy betétlappal bővül. Az újabb formátumú engedélyek azonban nem lapokból állnak, hanem összehajtott formátumúak, ezeket a jogosítások bővülése esetén teljesen le kell cserélni.

Fontosabb fogalmak

A szakszolgálati engedély érvényességének kiterjesztése minden esetben csak érvényes szakszolgálati engedély esetén értelmezhető. Amennyiben a kérelmező még nem rendelkezik szakszolgálati engedéllyel, nem az érvényesség kiterjesztéséről, hanem a szakszolgálati engedély megszerzéséről van szó.

Vonatkozó jogszabályok

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. §, 33. §, 71. §, 98-102. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 53. § A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet A polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet

Kulcsszavak

Szakszolgálati engedély Jogosítások Szakszolgálati tevékenység Engedély kiterjesztése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858