Akadálymentes verzió

Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiterjesztése iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00091

Az ügy rövid leírása

A szakszolgálati engedély azt igazolja, hogy a légijármű vezetője, illetve a szakszemélyzet tagja a tevékenység ellátására szakmailag, továbbá egészségügyi és közbiztonsági szempontból alkalmas. Szakszemélyzet tagja a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó személyzet, a légiutaskísérő, valamint a hajózó mérnökök és navigátorok, repülésüzemi tisztek, valamint légijármű szerelők. A szakszolgálati engedélyek különböző jogosításokat tartalmaznak, ez határozza meg, milyen tevékenységek végzésére jogosult a szakszolgálati engedélyes. A szakszolgálati engedélyben meghatározott egyes jogosítások érvényessége egymástól eltérő lehet, illetve bármikor szerezhető újabb jogosítás is.

Ki jogosult az eljárásra?

Természetes személyek. Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező neve, születési helye, dátuma, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, anyanyelve, iskolai végzettsége, telefonszáma, szakszolgálati engedélyének száma, megnevezése és a jogosítás, mellyel az engedélyt ki kívánja terjeszteni.

Milyen iratok szükségesek?

Tekintettel arra, hogy számos különböző szakszolgálati engedély van, mindegyik esetén a vonatkozó jogszabály külön-külön határozza meg a csatolandó dokumentumok körét. A legfontosabbak: az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata, az elméleti vizsgát igazoló jegyzőkönyv fénymásolata, típusjogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem, típusjogosítás jártassági vizsga kérelem, típusjogosítás meghosszabbítás kérelem, a repülési napló fénymásolata, a légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló jegyzőkönyv fénymásolata.


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás hatósági díj köteles, ennek mértéke a szakszolgálati engedélytől és a jogosítástól függ. A díjat az eljárás kezdeményezőjének a kezdeményezéssel egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00289926-00000000 számú számlájára igazoltan befizetni. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetésének igazolását.

A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet 1. számú melléklet 291 - 534. díjtételek

Hol intézhetem el?

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal mint a Nemzeti Közlekedési Hatóság első fokú szerve országos illetékességgel jár el. 


Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre. A fellebbezést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalhoz kell benyújtani a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központjának címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja bírálja el. A fellebbezés díja a hatósági eljárási díj 50%-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az érvényesség kiterjesztésével maga az engedély is lecserélésre kerül? Ez a szakszolgálati engedély fajtájától függ. Egyes engedélyek ún. betétlapokon tartalmazzák a jogosításokat, ezekben az esetekben maga az engedély nem változik, csak egy betétlappal bővül. Az újabb formátumú engedélyek azonban nem lapokból állnak, hanem összehajtott formátumúak, ezeket a jogosítások bővülése esetén teljesen le kell cserélni.

Az ügyfél számára kiemelendő, hogy több esetben nem az engedély kiadásakor, hanem a vizsgák során kell a hatósági díjakat megfizetni.

Fontosabb fogalmak

A szakszolgálati engedély érvényességének kiterjesztése minden esetben csak érvényes szakszolgálati engedély esetén értelmezhető. Amennyiben a kérelmező még nem rendelkezik szakszolgálati engedéllyel, nem az érvényesség kiterjesztéséről, hanem a szakszolgálati engedély megszerzéséről van szó.

Vonatkozó jogszabályok

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §, 5. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. §, 33. §, 71. §, 98-102. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 53. § A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet A polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet A polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

Szakszolgálati engedély Jogosítások Szakszolgálati tevékenység Engedély kiterjesztése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858