Akadálymentes verzió


Kódszám

NKOZH00123

Az ügy rövid leírása

A pályaalkalmassági vizsgálat célja  annak megállapítása, hogy a gépjárművezető rendelkezik-e azokkal a pszichológiai jellemzőkkel,  döntési, cselekvési képességekkel, amelyek  a biztonságos járművezetési tevékenységhez szükségesek; rendelkezik-e a megkülönböztető jelzést használó gépjármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességgel, képes-e elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket.

Ki jogosult az eljárásra?

Gépjárművezető
Az ügyfélnek személyesen kell megjelennie, és különböző (írásbeli, szóbeli, műszeres) pszichológiai felmérésekben részt vennie.

Milyen adatokat kell megadni?

Neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, vezetői engedélye száma, járműkategóriára vonatkozó adatai.
2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény megléte.

Milyen iratok szükségesek?

2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 8310 Ft, befizetés módja a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a berendelővel együtt átadott csekken, vagy átutalással az NKH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára.


Hol intézhetem el?

A hatáskörrel rendelkező hatóság: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala.
A hatóság országos illetékességgel jár el.

Ügyintézés határideje

A kérelem Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalához történt beérkezését követő 21 nap, a pályaalkalmassági vizsgálatot követő 15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezési lehetőség van.
A fellebbezést Nemzeti Közlekedési Hatóság Központjának kell címezni és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalához kell benyújtani.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény: ebben az egészségügyi csoportban kell alkalmasnak lennie ahhoz, hogy közúti járművezetői munkakörben dolgozhasson. Max. 5 évre érvényes, utána meg kell újítania. A jogosítványban 102-es kóddal szerepel. Háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos adhatja ki.
 

Fontosabb fogalmak

2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény: ebben az egészségügyi csoportban kell alkalmasnak lennie az ügyfélnek ahhoz, hogy hivatásos gépjárművezetői tevékenységet folytathasson. Max. 5 évre érvényes, utána meg kell újítania. A jogosítványban 102-es kóddal szerepel. Háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos adhatja ki.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,
a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet.

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

http://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/palyaalkalmassag-vizsgalati-foosztalyhoz-tartozo-tevekenysegek
Adatlap korábban megszerzett pályaalkalmassági minősítés igazolásához,
Jelentkezési lap pályaalkalmassági vizsgálatra.

Kulcsszavak

jogosítvány, gépjárművezető, PÁV 1. kategória, előzetes pályaalkalmassági vizsgálat, hivatásos sofőr, mentőautó vezetés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858