Akadálymentes verzió

Járművezető munkáltatójának kérésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00133

Az ügy rövid leírása

A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető rendelkezik-e azokkal a pszichológiai jellemzőkkel, döntési, cselekvési képességekkel, amelyek a biztonságos járművezetési tevékenységhez szükségesek. Az ügyfélnek személyesen kell megjelennie, és különböző (írásbeli, szóbeli, műszeres) pszichológiai felmérésekben kell résztvennie.

Ki jogosult az eljárásra?

A gépjárművezető munkáltatója, ha a gépjárművezető tevékenysége közúti közlekedésbiztonsági szempontból arra alapos indokot szolgáltat.
Az ügyfél csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, vezetői engedélyének száma, a járműkategóriára vonatkozó adatok.

Milyen iratok szükségesek?

A munkáltató csatolja azokat az iratokat, amelyek a gépjárművezető tevékenységével kapcsolatban közúti közlekedésbiztonsági szempontból alapos indokot szolgáltatnak a rendkívüli vizsgálatra, az igényelt kategóriához tartozó egészségügyi csoportú alkalmasságot igazoló orvosi vélemény. Az eljárási díj befizetéséről szóló igazolást a kérelemhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, ennek mértéke: 8.310,- Ft. A befizetés módja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) által a berendelővel együtt átadott csekken, vagy átutalással az NKH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetésének igazolását.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala

Ügyintézés határideje

A kérelem ügyintézési határideje: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalhoz történő beérkezését követő 21 nap. A pályaalkalmassági minősítés ügyintézési határideje: a pályaalkalmassági vizsgálatot követő 15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél fellebbezési jogával élhet.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalához
A döntés közlésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a fellebbezést.
A fellebbezési díj mértéke: II. fokú pályaalkalmassági vizsgálati eljárás PÁV I-IV. kategóriában, kategóriánként: 12.620,- Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
1. Hogyan lehet az általam gépjárművezetőként foglalkoztatott személy rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatát kezdeményezni, milyen nyomtatványok, papírok szükségesek?
A kérelmet postán, e-mailben (amennyiben szkennelve küldi), vagy személyesen nyújthatja be. Kötelezően használt formnyomtatvány nincsen. 2.Kinek kell fizetnie az eljárás díját? Ha a munkáltató kezdeményezi az eljárást, a díjat is ő állja.

Fontosabb fogalmak

2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény: ebben az egészségügyi csoportban kell alkalmasnak lennie ahhoz, hogy gépjárművezetői tevékenységet folytathasson. Max. 5 évre érvényes, utána meg kell újítania. A jogosítványban 102-es kóddal szerepel. Háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos adhatja ki.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) és (5) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 17. § (2)-(3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 116. §;
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 17. pont, 2. § (6) bekezdés, (9) bekezdés;
a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 2. §, 3. § (2) bekezdés d) pont, (3) és (6) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 5. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (3)-(4) bekezdés, 7-9. §, 10. § (1) és (3) bekezdés, 2. számú melléklet 1-6. pont;
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés a)  és b) pont;
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14/A. § a) pont; 
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

munkáltató, rendkívüli, jogosítvány, gépjárművezető, PÁV kategória, pályaalkalmassági vizsgálat,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858