Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00057

Az ügy rövid leírása

A távhőtermelő létesítmény, a távhővezeték-hálózat, illetve annak részét képező berendezés és vezeték létesítésével idegen - azaz nem a távhőszolgáltató tulajdonában álló - ingatlanon történő elhelyezhetőségének vizsgálatára kiadott engedély, melynek alapján jeleket helyezhet el, méréseket, vizsgálatokat végezhet a távhőszolgáltató, vagy annak megbízottja.

Ki jogosult az eljárásra?

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével rendelkező távhőszolgáltató vállalatok
Nem

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00057 szerinti adatok
Kérelmező (távhőszolgáltató) adatai:
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
A kérelem tárgya:
a létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem_MMBHA00057 szerinti dokumentumok az ott meghatározott példányszámban
1. Átnézetes helyszínrajz égtáj jelöléssel (1 db)
2. Helyszínrajz ingatlanonként 1:1000 méretarányban
3. Ingatlan nyilvántartási térképmásolat (1 db)
4. Az érintett ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
5. Műszaki leírás (1 db)
A létesítendő vezeték megnevezése:
A beruházás adatai:
a) a beruházó megnevezése és címe,
b) a beruházás engedélyezésének adatai,
c) a beruházás célja, rendeltetése,
d) a tervező vállalat megnevezése és címe.
Az üzemben tartó megnevezése és címe:
A vezeték műszaki adatai:
– a névleges nyomás,
– a nyomvonal teljes hossza,
– a vezetékek teljes hossza,
– a vezetékek mérete és anyaga,
– egyéb jellemző adatok (pl. a szállítandó közeg megnevezése, nyomása, hőmérséklete).
A nyomvonal leírása:
Nyomvonalterv (2 db) térképmásolatok alapján, méretarány legfeljebb M=1:500 (belterület) legalább M=1:4000 (külterület)
6. Műszaki tervlapok

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a vezeték hosszától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell teljesíteni.
A díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Fővárosi Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala (Budapest): Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala (Szolnok): Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal (Győr): Győr-Moson-Sopron megye;
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal (Szombathely): Vas megye;
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal (Nagykanizsa): Zala megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van
fellebbezés

Budapest Főváros Kormányhivatala


a területileg illetékes műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala


kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Szükséges-e csatolni a tulajdoni lapot és térképmásolatot? Nem, hivatalból beszerezzük, de annak díja a kérelmezőt terheli; benyújtása meggyorsítja az ügyintézést, de nem kötelező benyújtani.
Meddig érvényes az engedély? 1 évig, de egyszer hosszabbítható további 1 évre.
A tervező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a távhőszolgáltató meghatalmazását.
Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Mi történik, ha kárt okoznak az ingatlanon a mérésekkel? Kártérítést fizet az ingatlan tulajdonosának az engedélyes.

Fontosabb fogalmak

Az előmunkálati jog az ingatlan felmérésésre szolgál, ezen jog alapján a jogosult méréseket, vizsgálatokat végezhet, jeleket helyezhet el, mely munkálatokat az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. Az előmunkálati jog csak azon távhővezetékek esetére értelmezhető, amelyek a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartoznak. Nem tartozik a törvény hatálya alá az a termelő, aki a távhőt távhőszolgáltató közbeiktatása nélkül, egyedi szerződés alapján, közvetlenül nem lakossági felhasználónak termeli, így ezen vezetékre az előmunkálati jog nem értelmezhető.

Vonatkozó jogszabályok

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 21. §, 22. §, 32. §; a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm.rendelet 9.§, 2. sz. melléklet; a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés k) pont; a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés, Melléklet 8. A) 1. pont, 4. § (1) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

formanyomtatvany_MMBHA00057.doc

Kulcsszavak

hőszolgáltató, előmunkálati jog, vezeték, érvényesség, kártérítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858