Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén " /> Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén " />
Akadálymentes verzió

Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén

Kódszám

MUNKP00047

Az ügy rövid leírása

Vissza nem térítendő támogatás a támogatással foglalkoztatott álláskereső/munkavállaló bruttó munkabéréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz.
A bértámogatás időtartama: A támogatás időtartama legfeljebb egy évi időtartamra, a legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső személy foglalkoztatásához legfeljebb 2 évi időtartamra állapítható meg.
A bértámogatás mértéke: A hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50%-nak megfelelő összeg.
A szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet munkaadó esetében a
támogatás mértéke a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-nak megfelelő összeg.

Ki jogosult az eljárásra?

Munkaadó
A kérelmet benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma,
a kérelem benyújtásának napján fennálló tényleges létszám,
támogatással foglalkoztatni kívánt létszám,
támogatott foglalkoztatással növelt munkavállalói létszám.
Támogatás igényelt mértéke, támogatás igényelt időtartama,
tervezett foglalkoztatás időtartama, munkakör, 
bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó összege,
támogatás igényelt összege, napi munkaidő száma, alkalmazás egyéb feltételei,
a támogatást igénylő nyilatkozatai.

Milyen iratok szükségesek?

– Összeférhetetlenségi és érintettség nyilatkozat
– Munkaerőigény bejelentőlap,
– még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
– cégnyilvántartásban nem szereplő munkaadó esetében:
- az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és
- a munkaadó székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
– költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,
– cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
– ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata (A járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)
– ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak/ aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata.
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirat módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi),
– egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén TB. bejelentkezés másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány, valamint az adóévre kiadott értékesítési betétlap ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– magánszemély munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban),
–nyilatkozat az Áht. 48/B § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról;
- átláthatósági nyilatkozat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

Tájékoztatás

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van

Kulcsszavak

támogatás időtartama, támogatás mértéke, hátrányos helyztű álláskereső, támogatott munkabér

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858