Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem" /> Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem" />
Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00055

Az ügy rövid leírása

Ez egy támogatás, melyet a munkaadó igényelhet , hogy a csoportos létszámleépítés munkavállalókra nézve hátrányos következményeit enyhíteni tudja.

Ki jogosult az eljárásra?

Azok a munkáltatók, aki
1. a kérelem beadását megelőzően intézkedett a csoportos létszámleépítésről való konzultáció megkezdése iránt és
2. vállalja, hogy a létszámleépítéssel érintett munkavállalók érdekében telephelyén v. telephelyein bizottságo(kat) működtet (munkába állást elősegítő bizotság, röviden, MEB), és
3. nyilatkozik arról, hogy a MEB működéséhez milyen módon és milyen mértékben járul hozzá, és
4. nyilatkozik arról, hogy a MEB működése alatt vagy annak befejezésekor a kormányhivatallal kötött hatósági szerződésben meghatározott időben elszámolást és értékelést készít.
Vonatkozó jogszabály helyek a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.6.) MüM rendelet 21/A. § (2) bekezdés

Milyen adatokat kell megadni?

a) kérelmező munkaadó adatait [neve, székhelye, csoportos létszámleépítéssel érintett telephelye(i), címe, adószáma, ágazati kódja],

b) nyilatkozatát a MEB létesítéséről,

c) a MEB működéséhez biztosított hozzájárulásának formáját és mértékét,

d) a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók számára nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó terveit, továbbá

e) a MEB működtetésére, valamint az általa szervezett programokra készített előzetes költségvetést.

Milyen iratok szükségesek?

a) a kérelmező adatait [neve, székhelye, csoportos létszámleépítéssel érintett telephelye(i), címe, adószáma, ágazati kódja],
b) nyilatkozatát a MEB létesítéséről,
c) a MEB működéséhez biztosított hozzájárulásának formáját és mértékét,
d) a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók számára nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó terveit, továbbá
e) a MEB működtetésére, valamint az általa szervezett programokra készített előzetes költségvetést.
A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a konzultációban résztvevők részére megküldött írásos tájékoztatót, valamint a konzultációban résztvevők által, a EB létrehozására megkötött előzetes együttműködési megállapodást

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

Tájékoztatás

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

csoportos létszámleépítés (létszámcsökkentés):munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint
a) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
b) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
c) háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló
munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni. MEB: a csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók elhelyezkedését segítő bizottságok. A munkáltatónak ilyen bizottságokat kell létrehoznia támogatás elnyerésének érdekében.

Vonatkozó jogszabályok

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (1) bekezdés; 33 . § (2) bekezdés 15. pont;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 21. § a) pont; 33. § (1) bekezdés; 36. § (2) bekezdés; 71. §; 98. § (1)-(4) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés;
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§. (1) bekezdés a) pont
a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.6.) MüM rendelet 21/A. § (2) bekezdés; 21/B. § (2) bekezdés; 21/B. § (4) bekezdés a)-e) pont;
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (Flt.) 22. §; 56. § (3) bekezdés;
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

Kulcsszavak

létszámleépítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858