Akadálymentes verzió

Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00055

Az ügy rövid leírása

Támogatás nyújtható munkaadó részére az általa végrehajtandó csoportos létszámcsökkentésnek a munkavállalót érintő hátrányos következményei enyhítéséhez.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a munkaadó aki:

1) a törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megkezdése iránt intézkedett, és

2) vállalja, hogy a létszámleépítéssel érintett telephelyen (telephelyein) az (1) bekezdésben meghatározott cél elérése érdekében a kormányhivatal által megállapított elvek szerint a létszámleépítéssel érintett munkavállalók munkábahelyezését elősegítő bizottságot (bizottságokat) (a továbbiakban: MEB) hoz létre, és működtet, és

3) nyilatkozik arról, hogy a MEB működéséhez milyen módon és mértékben járul hozzá,

4) nyilatkozik arról, hogy vállalja, a MEB működése alatt, valamint a tevékenységének befejezésekor – a kormányhivatallal kötött hatósági szerződésben meghatározott időpontokban – a támogatás felhasználásról szóló elszámolás és értékelés elkészítését.


El lehet járni meghatalmazott útján is.

Milyen adatokat kell megadni?

a) kérelmező munkaadó adatait [neve, székhelye, csoportos létszámleépítéssel érintett telephelye(i), címe, adószáma, ágazati kódja],
b) nyilatkozatát a MEB létesítéséről,
c) a MEB működéséhez biztosított hozzájárulásának formáját és mértékét,
d) a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók számára nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó terveit, továbbá
e) a MEB működtetésére, valamint az általa szervezett programokra készített előzetes költségvetést.

Milyen iratok szükségesek?

A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a konzultációban résztvevők részére megküldött írásos tájékoztatót, valamint a konzultációban résztvevők által, a EB létrehozására megkötött előzetes együttműködési megállapodást

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetémentes eljárás

Hol intézhetem el?

A munkaadó székhelye v. telephelye szerint

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő:

-sommás eljárásban 8 nap,

-teljes eljárásban 60 nap.


Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
Van lehetőség fellebbezésre.
Fővárosi / Megyei Kormányhivatalok
Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok járási és fővárosi kerületi hivatalai
15 nap
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Fontosabb fogalmak

csoportos létszámleépítés (létszámcsökkentés):munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint
a) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
b) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
c) háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetn

MEB: a létszámleépítéssel érintett munkavállalók munkábahelyezését elősegítő bizottság. A munkáltatónak ilyen bizottságokat kell létrehoznia és működtetnie a támogatás elnyerésének érdekében.                                                                                      

Vonatkozó jogszabályok

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (1) bekezdés; 33 . § (2) bekezdés 15. pont;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 13. §, 50 .§ (2) bek. b) c) pontja, 112. §, 116. §, 118. § (3) bek.
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§. (1) bekezdés a) pont
a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 21/A. § (2) bekezdés; 21/B. § (2) bekezdés; 21/B. § (4) bekezdés a)-e) pont;
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (Flt.) 22. §; 56. § (3) bekezdés;
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

Kulcsszavak

létszámleépítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858