Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Az ügyfél vagy az adatkérő személyes adatokra vonatkozó bejelentése jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén

Kódszám

EGBIZ00026

Az ügy rövid leírása

Az érintett személy eljárást kezdeményez az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése, vagy a jogsértés vélelmezése miatt, esetleg tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen.
Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a bejelentést megvizsgálja és döntést hoz, amiről a bejelentőt értesíti.
Jogsérelem, vagy annak közvetlen veszélye esetén az érintett közvetlenül is fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás indítására jogosult: az érintett - akire a nyilvántartás adatot tartalmaz - , vagy képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.( Jelen esetben csak személyes adatokra vonatkozó jogosulatlan adatkezelésről szóló bejelentésről van szó.)

Kizáró okok: meghatalmazott, képviselő is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

személyi azonosításra alkalmas adat
a sérelmezett adat, információ

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben rendelkezésre áll a jogsérelmet alátámasztó, igazoló irat.
Magánszemély harmadik személyre vonatkozó személyes és különleges adatkérésével kapcsolatos bejelentés esetén az érintett személy hozzájáruló nyilatkozata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

A bejelentés típusától függően két határidő van:
1. általánosan a jogosulatlan adatkezelés bejelentése esetén 21 napos ügyintézési határidő
2. személyes adat kezelése elleni tiltakozás ügyében 15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: nincs

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Kérhetek-e közvetlen családtagom adatairól is tájékoztatást, pl. munkaviszonyáról?
Nagykorú családtag esetén sajnos nem, csak meghatalmazás, vagy hozzájáruló nyilatkozat benyújtása esetén.
2.Meg tudják- e mondani nekem, hogy mennyibe került a műtétem és mit számoltak el rá a kórházban?
Sajnos nem, ezeket az adatokat az OEP rendszeresített nyilvántartásaiból, vagy az ügyfélkapun keresztül tudhatja meg.
3.Minden munkaviszonyom megtalálható az Önök nyilvántartásában?
Nem, mert az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal nyilvántartása egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsági adatokat tartalmaz 1998. évtől, nem pedig munkaügyi adatbázis.

Fontosabb fogalmak

személyi azonosításra alkalmas okmány
meghatalmazás/képviselet
teljes bizonyító erejű magánokirat/közokirat
ügyintézési határidő
kérelem
adatvédelmi követelmények
adatkérés
adatszolgáltatás

Vonatkozó jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§, 6.§, 24.§(3) bekezdés,15.§ (4) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, (3)-(5) bekezdés

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (Korm.rend.)3.§(3), 4. § (2) bekezdés a) pont ad), ah) ai) alpontok

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 42.§,43.§ (4) bekezdés

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Eb.tv.) és a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet



A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13.§ (2) bekezdés,25.§

Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés g) pont

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 37. § (1)- (2) bekezdés;

Kulcsszavak

személyi azonosításra alkalmas okmány meghatalmazás/képviselet teljes bizonyító erejű magánokirat/közokirat ügyintézési határidő kérelem adatvédelmi követelmények adatkérés adatszolgáltatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858