Akadálymentes verzió

Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem

Kódszám

BAHIV00004

Az ügy rövid leírása

A honosítási eljárás ügyintézési idejére és egyes élethelyzetekre tekintettel a kérelmezőnek lehetősége van arra, hogy a felhívásban megjelölttől elérő helyen tehesse le az esküt, illetve fogadalmat. Ezen lehetősőggel csak egyszer élhet.

Ki jogosult az eljárásra?

Az Ápt. 4. § (3), (3a), (6) és (7) bekezdése, illetve az 5. § alapján honosított személy, azaz az, aki ún. egyszerűsített honosítás, illetve visszahonosítás iránti kérelmet terjesztett elő, valamint a magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú gyermek (ez esetben törvényes képviselője), illetve akinek a honosításához magyarországnak fontos érdeke fűződik.
A honosított személy ezirányú kérelmét személyesen, vagy meghatalmazott útján is előterjesztheti.

Milyen adatokat kell megadni?

A személyes adatok mellett azt kell megadnia, hogy hol tenné le az esküt, illetve fogadalmat.

Milyen iratok szükségesek?

kérelem amely tartalmazza a kérelmező személyes adatait és az eskü vagy fogadalom helyére vonatkozó nyilatkozatot

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

A kérelmező eredeti választása szerinti polgármester vagy magyar konzuli tisztviselő.

Ügyintézés határideje

A polgármester vagy a konzuli tisztviselő haladéktalanul megküldi a honosítási okiratot a kérelemben megjelölt polgármesternek vagy – diplomáciai futár útján – a konzuli tisztviselőnek.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs.

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. §, 17. § (7) bekezdés,

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §

Kulcsszavak

eskü/fogadalom, eskütétel, fogadalomtételeskü helyszín, fogadalomtételeskü helyszín

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858