Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem

Kódszám

BAHIV00004

Az ügy rövid leírása

A honosítási eljárás ügyintézési idejére és egyes élethelyzetekre tekintettel a kérelmezőnek lehetősége van arra, hogy a felhívásban megjelölttől elérő helyen tehesse le az esküt, illetve fogadalmat. Ezen lehetőséggel csak egyszer élhet a kérelmező legkésőbb az eskütétel napját megelőző ötödik napon.

Ki jogosult az eljárásra?

Kérelemére honosítható a nem magyar állampolgár, ha:
- a kérelem benyújtását megelőzően meghatározott ideig (8, 5, 3 évig) bevándoroltként vagy letelepedettként, menekültként, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyként folyamatosan Magyarországon lakott,
- megélhetése és lakhatása Magyarországon biztosított,
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban;
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti;
- alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.
A kérelem benyújtását megelőző időtartam számítása a lakcímbejelentés napjától kezdődik.

Aki kedvezményes honosításra nem jogosult, nyolcévi folyamatos magyarországi ittlakás esetén kérheti honosítását.

Ötévi folyamatos magyarországi ittlakás esetén kedvezményes honosítását kérheti az, aki
a) az ország területén született,
b) kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet,

Háromévi folyamatos magyarországi ittlakás esetén kedvezményes honosítását kérheti az, aki
a) magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg,
b) kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
c) magyar állampolgár fogadta örökbe,
d) magyar hatóság menekültként elismerte.
e) hontalan.

A nyolc-, öt- vagy háromévi időtartamú folyamatos magyarországi lakóhelytől kiskorú tekintetében el lehet tekinteni, ha honosítását a szülőjével együtt kéri vagy a szülője már megszerezte a magyar állampolgárságot.

Egyszerűsített honosítását az a nem magyar állampolgár kérheti, aki soha nem rendelkezett magyar állampolgársággal és akinek felmenője magyar állampolgár volt, illetve valószínűsíteni tudja magyarországi származását és magyar nyelvtudását igazolja.

Egyszerűsített honosítását kérheti továbbá az a nem magyar állampolgár, aki legalább,
- tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy
- öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született,
- az a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban; honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti és
- magyar nyelvtudását igazolja.

A magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú gyermek lakóhelyétől függetlenül honosítható.

Annak a személynek, aki a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban valamint honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti a köztársasági elnök – az állampolgársági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) előterjesztésére – felmentést adhat a honosítás további feltételei alól, ha a kérelmező honosításához Magyarországnak fontos érdeke fűződik.

A honosított személy ezirányú kérelmét személyesen.terjesztheti elő.

Milyen adatokat kell megadni?

A személyes adatok mellett azt kell megadnia, hogy hol tenné le az esküt, illetve fogadalmat.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, amely tartalmazza a kérelmező személyes adatait és az eskü vagy fogadalom helyére vonatkozó nyilatkozatot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A polgármester vagy a konzuli tisztviselő az okirat megérkezését követő harminc napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.
A honosított személy – legkésőbb a felhívásban meghatározott időpontot megelőző ötödik napon – kérheti, hogy az esküt vagy a fogadalmat a felhívásban megjelölttől eltérő helyen tegye le.

Ügyintézés határideje

A polgármester vagy a konzuli tisztviselő haladéktalanul megküldi a honosítási okiratot a kérelemben megjelölt polgármesternek vagy – diplomáciai futár útján – a konzuli tisztviselőnek.

Jogorvoslati lehetőség

Az eljárás során nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mi a különbség az állampolgársági eskü és fogadalom között?
Az állampolgársági eskü és az állampolgársági fogadalom egyenértékű.

Fontosabb fogalmak

Honosítás: Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar állampolgár.

Állampolgársági eskü: A honosított, illetőleg a visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az állampolgársági eskü és az állampolgársági fogadalom egyenértékű. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

Vonatkozó jogszabályok

- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. §, 17. § (7) bekezdés,
- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. §

Kulcsszavak

eskü/fogadalom, eskütétel, fogadalomtételeskü helyszín, fogadalomtételeskü helyszín

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858