Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvételi költségek megtérítése iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00023

Az ügy rövid leírása

Abban az esetben, ha az álláskeresőként nyilvántartott ügyfél a járási hivatal által nyújtott vagy a kormányhivatal által támogatott munkaerő-piaci szolgáltatáson vesz részt, kérheti a részvétellel kapcsolatban a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült, indokolt helyközi utazási költsége megtérítését.

Ki jogosult az eljárásra?

A munkaerő-piaci szolgáltatáson való részvétel költségeinek megtérítésére irányuló kérelmet azok az álláskeresőként nyilvántartott ügyfelek adhatják be, akik a járási hivatal által nyújtott vagy a kormányhivatal által támogatott munkaerő-piaci szolgáltatáson vesznek részt.
Lehetőség van képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

Nincs ilyen adat.

Milyen iratok szükségesek?

A tömegközlekedési eszköz igénybevételét igazoló, érvényesített vagy lekezelt utazási jegy.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díjmentes.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
Budapest Főváros Kormányhivatala Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító döntés ellen van lehetőség fellebbezésre.
Fővárosi/Megyei Kormányhivatal
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
15 nap
Nincs fellebbezési illeték

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Tisztelt Ügyfelünk!

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 32. §-a értelmében az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni.

Amennyiben Ön a Kormányhivatal/Járási Hivatal által nyújtott/támogatott munkaerő-piaci szolgáltatáson vett részt, a fenti jogszabályi rendelkezés alapján a részvétellel felmerült indokolt helyközi utazási költségeit megtérítjük, amennyiben erre vonatkozó kérelmet nyújt be és utazási költségeit (érvényesített vagy lekezelt) eredeti menetjeggyel igazolja.

Kérjük, hogy az utazási jegyre (jegyekre) leadás előtt szíveskedjen ráírni a nevét és a születési dátumát.

Az utazási költségei megtérítését kérheti postai úton a lakcímére vagy banki utalással az Ön által megjelölt számlaszámra.


Ha valaki autóval utazik be a munkaerő-piaci szolgáltatás helyszínére, a költségtérítést igénybe veheti?

Nem, mert a jogszabály előírásánál fogva csak a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget lehet megtéríteni.

Kifizethető-e a támogatás, ha a menetjegy nincs lekezelve vagy érvényesítve?

Természetesen előfordulhatnak olyan esetek, hogy a vasúti tömegközlekedést igénybe vevő utas menetjegyét a szolgáltató nem kezeli le. Az utas ebben az esetben is jogosan kéri a felmerült költségei elszámolását (javasoljuk ebben az esetben külön nyilatkozat megtételét a kezelés elmaradásáról). Autóbusszal történő utazás esetén az utas megkapja a menetjegyet külön kezelés vagy érvényesítés nélkül, ez is jogszerűen képezheti alapját az utazási költségtérítés elszámolásának.

Van a költségtérítés iránti kérelemre előírt formanyomtatvány?

Nincs ilyen kötelező jelleggel előírt nyomtatvány, de a foglalkoztatási osztály által adott nyomtatvány megkönnyítheti az ügyfél számára kérelme előterjesztését.

Számlát kell kérni az utazás díjáról? Ha igen, kinek a nevére szóljon a számla?

Az utazási díjról számlát nem kell csatolnia az ügyfélnek a járási hivatal számára, a kifizetés alapját kizárólag az általa leadott eredeti menetjegyek képezik.

Ha valaki korábbi napon utazik be vagy később utazik haza, mint a szolgáltatás napja, akkor is kifizethető a költségtérítés?

Ebben az esetben az ügyfél nem lesz jogosult költségtérítésre, mivel az utazása célja nem kizárólag a szolgáltatáson való részvétel volt.

Fontosabb fogalmak

A legtöbb problémát az indokolt utazási költség meghatározása okozhatja. Indokolt utazási költségnek csak az tekinthető, ha az ügyfél a lakóhelyről indul el és a legrövidebb úton utazik be a munkaerő-piaci szolgáltatás helyszínére. Ha az ügyfél nem a lakóhelyéről indul el vagy nem a legrövidebb úton utazik be a szolgáltatás helyszínére (pl. kitérőt tesz), az utazási költségek nem téríthetők meg. A másik probléma a helyközi utazás fogalmának értelmezése lehet az ügyfelek számára. Ha egy ügyfél helyközi tömegközlekedési eszközzel, de nem másik településről, hanem a szolgáltatás helye szerinti településről (pl. külterületi lakóhelyéről) utazik be a szolgáltatást igénybe venni, a költségtérítés kifizetésére jogszabályi feltétel hiányában nincs lehetőség.

Vonatkozó jogszabályok

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 32. §-a, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §-a, 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 98-99. §-ai, 102. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 15. pont, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. Rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. Rendelet, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

munkaerő-piaci szolgáltatások, utazási költségtérítés, tömegközlekedési eszköz, indokolt utazási költség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858