Akadálymentes verzió

Álláskeresőként nyilvántartott időtartamra, az utolsó munkáltató megnevezésére vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00068

Az ügy rövid leírása

Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 
A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.
Amennyiben az ügyfélnek szüksége van annak igazolásáram hogy a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban mely időszakokban és menniy ideig volt nyilvántartott álláskereső, úgy a kirendeltség hatósági bizonyítványt állít ki a részére.

Ki jogosult az eljárásra?

Természetes személy, álláskereső, pályakezdő.
Az álláskeresőként való nyilvántartással kapcsolatos eljárás során az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok 

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél személyes okmányai (Személyi ig. lakcímkártya)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, vagy szálláshelye szerint illetékes járási hivatal az ügyfél kérelme, vagy nyilatkozata alapján.

Ügyintézés határideje

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztését követő 24 órán belül kell kiadni.

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs.
Milyen esetben kérhetem a hatósági bizonyítvány kiállítását?
Válasz: Minden olyan esetben amikor más hatóság részére szükséges igazolni az álláskeresőként nyilvántartásban töltött időt, vagy az utolsó munkáltatót.

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány: Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Vonatkozó jogszabályok

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. Rendelet 10. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés a) pontja

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 16.§, 17.§, 50.§ (2) bekezdés,  94-95.§

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet;

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pont,

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 41/A § (8) bekezdés

Kulcsszavak

álláskeresőként nyilvántartott idő,utolsó munkáltató megnevezése,hatósági bizonyítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858