Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00040

Az ügy rövid leírása

A nyugdíj előtti álláskeresési segély célja: A munkaerő-piaci változások hatására egyre több munkavállaló kerül abba a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős kora miatt nehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Azok a természetes személyek lesznek az álláskeresési segéllyel kapcsolatos eljárás alanyai, akik álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be és álláskeresési segélyre lesznek jogosultak. Álláskeresési segélyre az jogosult, aki álláskeresőnek minősül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,
a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és
legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot és az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, és
az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és
rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és
korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

Lehetőség van elektronikus ügyintézésre, de az ügyintéző által megadott időpontban szükség van a személyes megjelenésre.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem arra, hogy az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik-e az ügyfél

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat más szervtől való adatkérés céljából V.3.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak foglalkoztatási osztályai

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
A fellebbezés címzettje: Budapest Főváros/megyei kormányhivatalok
Benyújtani: az állami foglalkoztatási szervként eljáró Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai
Határidő: 15 napon belül
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_munkanelkuli_ellatasok&switch-content=ak_ellatas_allasker_segely&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
Ki jogosult NYES-re?
Válasz: a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot, és az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, és az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.
A megállapított ellátás meddig folyósítható?
Válasz: A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.

Fontosabb fogalmak

NYES-re jogosultak köre: azok a természetes személyek lesznek a nyugdíj előtti álláskeresési segéllyel kapcsolatos eljárás alanyai, akik álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be és álláskeresési segélyre lesznek jogosultak.
Az ellátás folyósítása: A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.

Vonatkozó jogszabályok

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 96.§.

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 10.§ (1) bekezdés h) pont, 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§ (1) bekezdés a) pont

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 21.§

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.). 33. § (1)

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.). 98-102. §

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 27. § (4), 30. § (4), 54. § (9a)

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.). 30.§. 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Kulcsszavak

NYES, nyugdíj előtti álláskeresési segély, öregségi nyugdíj, szolgálati idő, nyugdíj korhatár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858