Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Foglalkoztatást elősegítő, ajánlott képzésben történő részvétel képzési költségének támogatása iránti, illetve keresetpótló juttatás vagy kereset-kiegészítés megállapítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00046

Az ügy rövid leírása

Ezen támogatást a munkaviszonyban álló személyek után a azok a munkáltatói igényelhetik,  ha a munkavállalók rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Azok a foglalkoztatottak, akik nem rendszeres foglalkoztatása  képzés nélkül nem biztosítható illetve azok a munkáltatók, amelyek az ilyen jellegű képzést bzitosítják

Kizáró okok: A munkáltató meghatalmazott útján is képviseltetheti magát.

Milyen adatokat kell megadni?

A munkaadó által benyújtandó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) képzés szükségességét, célját, gazdálkodási és foglalkoztatási szempontból várható eredményét,
b) a képzési program rövid ismertetését, a képzéssel megszerezhető képesítést,
c) a képzésben részt vevők létszámát, kor és iskolai végzettség szerinti összetételét,
d) a képzés lebonyolításához szükséges feltételeket,
e) a képzési program összes, illetve fajlagos költségeit (Ft/fő/óra) a munkaadói hozzájárulás mértékét, ideértve a munkaadó által a képzésben részt vevő részére kifizetendő keresetkiegészítést
f) a képzésben részt vevők további foglalkoztatására vonatkozó munkaadói nyilatkozatot

Milyen iratok szükségesek?

kérelem+mellékletek

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes

Hol intézhetem el?

A Megyei/Fővárosi Kormányhivatalok járási hivatala.

Ügyintézés határideje

3 hónap tekintettel pályázati jellegére

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei: Fővárosi / Megyei Kormányhivatalok

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):  Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok járási és fővárosi kerületi hivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

K.: Hogyan lehet ezt a támogatást igényelni (rendszerint a munkavállaló kérdezi) V.: Ezt beszélje meg a munkáltatójával, és neki kell igényelni, illetve kezdeményezni a megállapodást.

Fontosabb fogalmak

Állami  foglalkoztatási szerv. Kormányhivatal, képzési költségek:A képzést lebonyolító oktatók részére fizetett ellenérték és annak járulékai.

2. Külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj.

3. A képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök díja.

4.251 Az elméleti, gyakorlati képzés során felhasznált anyagok (energia) költsége.

5. Amortizáció (használattal arányosan elszámolható) költsége.

6. Munkaruha, védőruha költségei.

7. Tananyagfejlesztés arányos költségei.

8.252 Egyéb, a képzés megszervezésével, lebonyolításával, értékelésével kapcsolatos költségek (bérleti díjak, rezsi-, posta- és adminisztrációs költségek).

A 8. pontban szereplő költségek legfeljebb a képzési költség 20 százalékáig terjedhetnek.

9.253 Alkalmassági vizsgálat költsége.

10.254 A gyakorlati képzést bonyolító munkaadónak a gyakorlati képzésben részt vevő személy megváltozott munkaképességéből adódó többletköltségek

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (Flt.) 14. §, 54. § (2) bekezdés, 56. § (3) bekezdés a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásrólszóló 6/1996 (VII.6.) Müm rendelet 9.§  a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
a Bizottság 2013. december 18-i 1408/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés a) pont, 36. §, 71. §, 98. §és 99. § (1) bekezdés, 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény (Itörvény) 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 15. pont

Kulcsszavak

munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, képzési költsége, megállapodás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858