Akadálymentes verzió

Spermatároló központ üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

ELELM00002

Az ügy rövid leírása

A spermatároló központ működése engedélyhez kötött tevékenység. A rendelet hatálya kiterjed szarvasmarha, bivaly, zebu, juh, kescke, ló, szamár, sertés, valamint a zárt térben tartott, vadászható állatfajok közül a gímszarvas spermatároló központjainak létesítésére és üzemeltetésére. Az engedélyezésre irányuló kérelmet elismert tenyésztő szervezet nyújtja be.

Ki jogosult az eljárásra?

államilag elismert tenyésztő szervezet
van lehetőség képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

A közigazgatósági hatósági eljárás szabályairól szóló 2004. éci CXL törvényben előírt adatokon túlmenően a kérelmező neve, adószáma, az üzemeltető neve, székhelye, természeres személy esetén lakcíme, adószáma, cégjegyzék száma, a tevékenységi hely címe, az üzemeltetésért felelős személy neve, címe, képzettségét igazoló okumentum másolata, a tárolni vagy forgalmazni kívánt donor állati szaporítóanyag fajának, fajtájának megnevezése

Milyen iratok szükségesek?

az üzemeltetésért felelős személy állatorvosi,vagy agrármérnöki egyetemi oklevél másolatát, és a melléklet szerinti tárgyi és műszaki feltételeit igazoló dokumentumot

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, összege 45000 Ft, a díj megfizetése lehetséges átutalással, vagy készpénzátutalási nyomtatványon (csekken)

Hol intézhetem el?

A spermatároló központ telephelye szerint illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi igazgatósága

Ügyintézés határideje

A kérelem megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül igazolás megküldése; a bejelentés megérkezését követő naptól számított 21 napon belül helyszíni szemle lefolytatása és annak eredményétől függően kerül az engedély kiadásra.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség,
NÉBIH Élelmiszerláncbiztonsági elnők
Az első fokon eljáró hatóságnál az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészuségügyi Igazgatóságánál
kézhezvételtől számított 15 nap
5000 Ft azaz ötezer Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
Akkor is kell engedélyeztetni, ha csak rövid ideig tárolja, Pl. álltgyógyszertár? Igen a tárolás tényét, tekintettel a forgalmazásra engedélyeztetni kell,függetlenül attól,hogy mennyi ideig történik a tárolás . A rendelet nem ad felmentést ezekre az esetekre.

Fontosabb fogalmak

Aspermatároló központ működése engedélyhez kötött tevékenység.A rendelet hatálya kiterjed szarvasmarha, bivaly, zebu, juh, kescke, ló, szamár, sertés, valamint a zárt térben tartott, vadászhat állatfajok közül a gímszarvas spermatároló központjainak létesítésére és üzemeltetésére.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

sperma tárolás, sperma tároló központ, sperma forgalmazás, sperma értékesítés, haszonállatok spermája

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858