Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Embrióátültető állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

ELELM00004

Az ügy rövid leírása

Az embrió átültető állomás működése engedélyhez kötött tevékenység. Az embrió átültető állomást minden év október 31-ig felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményétől függően az engedély meghosszabbítható, működése további feltételekhez köthető, illetve visszavonható. A felülvizsgálat már hivatalból indul, nem kell külön kérelmezni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: vállalkozás, természetes személy

Kizáró okok: van lehetőség képvisletre

Milyen adatokat kell megadni?

az üzemeltető megnevezése, székhelye, a létestmény telephelye, a tevékenységi kör, állatfajok, fajták, szerződés tenyésztő szervezettel, állatorvosi igazolás, anyaállat származás ellenőrzésére vonatkozó laboratóriumi vizsgálat eredménye

Milyen iratok szükségesek?

A 39/1994 FM rendelet A mesterséges termékenyítésrő, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásárólés felhasználásáról 5§ szerint elismert tenyésztő szervezettel kötött szerződés másolata, a szakképesítést igazoló okirat hiteles másolata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, összege 45000 Ft, a díj megfizetése lehetséges átutalással, vagy készpénzátutalási nyomtatványon (csekken)

Hol intézhetem el?

az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc.biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre van lehetőség,

Jogorvoslati lehetőség részletei: NÉBIH Élelmiszerláncbiztonsági elnők

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az első fokon eljáró hatóságnál az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészuségügyi Igazgatóságánál

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 Ft azaz ötezer Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e kérni az éves felülvizsgálatot, vagy hivatalból indul? A felülvizsgálat hivatalból indul, évente kerül sor a felülvizsgálatra. Ha megfelel a létesítmény, akkor az engedély meghosszabbításra kerül, és a legközelebbi, hivatalból indult felülvizsgálatig érvényes. Amennyiben egy éven túl kerül sor a felülvizsgálatra, akkor is érvényes az engedély a legközelebbi felülvizsgálatig.

Fontosabb fogalmak

Azembrió átültető állomás petesejt, embrió termelésre olyan anyaállatot használhat, amelyet az elismert tenyésztő szervezet erre a célra kijelölt, vagy előzetesen elfogadott. Származásellenőrzés céljára megfelelő mintát kell küldeni a kijelölt laboratóriumba, vagy medgyőződni arról, hogy az anyaállat már rendelkezik vércsoportvizsgálati eredménnyel.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

mesterséges termékenyítő állomás, sperma, tenyésztő szervezet, termékenyítő állomás, mesterséges termékenyítés, sperma, embrió, embriósorozat, donor, recipiens

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858