Akadálymentes verzió

Baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

ELELM00005

Az ügy rövid leírása

Méhanya nevelő telep,baromfi és halkeltető állomás engedélyét az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság adja ki, mindhárom egységnek tenyészetkóddal kell rendelkeznie, a baromfi keltető állomások a Baromfi Információs rendszerben is rögzítésre kerülnek.

Ki jogosult az eljárásra?

természetes személy, jogi személy , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
van lehetőség képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

Méhanyanevelő telep engedélyezéséhez kért adatok: az ügyfél azonosító adatai, a méhészet címe, telefonos elérhetősége, a felelős üzemeltető szakképesítése, a méhészet technológia leírása, a méhcsaládok száma, az évente forgalomba hozatalra tervezett méhanyák száma, a méhészet tenyészetkódja, a tervezett méhanyanevelő telep technológiai leírása, Baromfikeltető üzem engedélyéhez kért adatok az ügyfél azonosító adatai, a keltető üzem címe, tenyészetkódja, elérhetősége, a keltetőgépek kapacítása tyúktojás egyenértékben mérve, a keltetési tevékenységet írányító személy neve és szakképesítésének megnevezése, Halkeltető állomás engedélyéhez kért adatok az ügyfél azonosító adatai, a halkeltető állomás címe, tenyészetkódja, elérhetősége, a keltetetési tevékenységért írányító személy neve és szakképesítésének megnevezése, a halkeltető és lárvatartó edények száma, űrmérete, az évente kibocsátani kívánt lárva mennyisége, a keltetni kívánt halfajok fajtája

Milyen iratok szükségesek?

a tevékenységet írányító személy szakképesítéséről szóló dokumentum hiteles másolatát

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

mindhárom engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj, összege 45000 Ft, a díj megfizetése lehetséges átutalással, vagy készpénzátutalási nyomtatványon (csekken)

Hol intézhetem el?

Baromfi és halkeltető álomás, valamint méhanyanevelő telep telephelye szerint illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi igazgatósága

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség,
NÉBIH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Elnökhelyettes
Az első fokon eljáró hatóságnál az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészuségügyi Igazgatóságánál
kézhezvételtől számított 15 nap
5000 Ft azaz ötezer Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nem áll rendelkezésre
Mikor nem minősíthető a méhanya nevelő telep pároztató teleppé ha a dokumentáció és a telep rendben van? Ha telep 10km sugarú körében eltérő fajtájú méheket tartalmazó méhészer található. Mindig kell a baromfikeltető állomást engedélyeztetni? Abban azesetben nem kell, ha a keltetőgépbe összesen ezer tyúktojás egyenértéknél több egyszerre nem rakható be.

Fontosabb fogalmak

Méhanya nevelő telep pároztatóteleppé nyilvánítása: Az üzemeltető kérelmére az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonság és Állategészségügyi igazagtóság pároztató teleppé minősíti. Az ehhez szükséges kérelemhez be kell nyújtani az ügyfél azonosító adatain túl a telep címét, elérhetőségét, az üzemeltető szakképesítését, az apai származás igazolását, a tenyésztő szervezet igazolását az adott méhfajta tenyésztési programjának megvalósításáról, a telep azonosító kódját.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

méhanya , méhanya nevelő telep, méhcsalád, méhanya, bölcső, álca, pete, törzsállomány azonosító szám, keltető, tojás, napos csibe, tojásegyenérték, tojás, hal keltető állomás, hal lárva, haltétel, tenyészhal

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858