Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Borászati üzem működési engedélyezés

Kódszám

ELELM00018

Az ügy rövid leírása

Árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság által engedélyezett pincészetben lehet.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.évi XVIII. tv. (Bortörvény) 24. § (1)pontja értelmében árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság által engedélyezett borászati üzemben lehet. Az engedélyezés feltételeit e törvény végrehajtási rendelete, a  borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010 (III. 19.) FVM rendelet tartalmazza. A működési engedélyt, amit a borászati hatóságtól a NÉBIH honlapról letölthető 5050. számú nyomtatvány benyújtásával kell kérelmezni a rendeletben meghatározott dokumentumok csatolásával. A hatóság  a működési engedélyt a becsatolt dokumentumok felülvizsgálatát követően helyszíni szemlét végez. A feltételek megléte esetén a működési engedélyt határozatlan időre, térítés mentesen adja ki.


Amennyiben az adatok megváltoznak, a hatósághoz azt be kell jelenteni az 5050. számú nyomtatványon! Az engedélyezés és változásbejelentési eljárás ügyintézésének határidejét a2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályozza.

Milyen adatokat kell megadni?

A borászati üzem létesítése esetén az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

       a borászati üzem üzemeltetőjének nevét, címét, cég esetén a cégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyzett nevet, székhelyet;

a borászati üzem címét és helyrajzi számát;

a borászati üzem helye szerint illetékes hegyközség nevét és címét;

a szakmai tevékenységért felelős személy nevét;

a telephelyen végzett tevékenységi körök felsorolását.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:

a borászati üzem feletti rendelkezés igazolását;

a helyszínrajzot;

kanna- és palackmosás, valamint palackozás esetén, ha nem a helyi ivóvíz szolgáltató által szolgáltatott vizet használ, annak igazolását, hogy a felhasznált víz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírtaknak.

A 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító, illetve kiszerelési tevékenységet végző borászati üzem esetében a kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdésben foglaltakon kívül:

- a technológiai folyamatábrát;

- a technológiai elrendezési rajzot;

- az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet;

- a műszaki-technológiai leírást;

- a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket;

- a szennyvíz külön jogszabály szerinti elhelyezésének igazolását;

- a tisztítási takarítási utasítást;

- a hulladék kezelési utasítást;

- a személyi higiéniai utasítást;

- új üzem esetén használatbavételi engedélyt;

       - tevékenység bővítése esetén a korábbi engedélyt.

Engedély adható olyan üzem részére is, amely a palackozás végeztével új állomáshelyre költöztethető (a továbbiakban: mozgó borpalackozó), amennyiben

- a mozgó borpalackozó rendelkezik olyan gépjárművel, amely alkalmas palackozó gépsor szállítására, és

- a palackozó gépsor rendelkezik

       - palackmosóval, -öblítővel, -csepegtetővel,

palacktöltővel és

- dugaszolóval.

A mozgó borpalackozóra vonatkozó engedélyre vonatkozó kérelemhez a (3) bekezdés a), valamint a (4) bekezdés a)-i) és k) pontjában meghatározottakat kell mellékelni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az engedélyezési eljárás térítésmentes.

Ügyintézés határideje

Ket szerinti ügyintézési határidő

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.

Vonatkozó jogszabályok

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.évi XVIII. tv. (Bortörvény),
A  borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010 (III. 19.) FVM rendelet,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858