Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Borászati üzemek, palackozók engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00018

Az ügy rövid leírása

Árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság által engedélyezett pincészetben lehet.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.évi XVIII. tv. (Bortörvény) 24. § (1)pontja értelmében árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság által engedélyezett borászati üzemben lehet. Az engedélyezés feltételeit e törvény végrehajtási rendelete, a  borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010 (III. 19.) FVM rendelet tartalmazza. A működési engedélyt, amit a borászati hatóságtól a NÉBIH honlapról letölthető 5050. számú nyomtatvány benyújtásával kell kérelmezni a rendeletben meghatározott dokumentumok csatolásával. A hatóság  a működési engedélyt a becsatolt dokumentumok felülvizsgálatát követően helyszíni szemlét végez. A feltételek megléte esetén a működési engedélyt határozatlan időre, térítés mentesen adja ki.


Amennyiben az adatok megváltoznak, a hatósághoz azt be kell jelenteni az 5050. számú nyomtatványon! Az engedélyezés és változásbejelentési eljárás ügyintézésének határidejét a2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályozza.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

Kizáró okok: Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A borászati üzem létesítése esetén az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a borászati üzem üzemeltetőjének nevét, címét, cég esetén a cégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyzett nevet, székhelyet;

a borászati üzem címét és helyrajzi számát;

a borászati üzem helye szerint illetékes hegyközség nevét és címét;

a szakmai tevékenységért felelős személy nevét;

a telephelyen végzett tevékenységi körök felsorolását.

Milyen iratok szükségesek?

Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a borászati üzem feletti rendelkezés igazolását;
b) a helyszínrajzot;
c) kanna- és palackmosás, valamint palackozás esetén, ha nem a helyi ivóvíz szolgáltató által szolgáltatott vizet használ, annak igazolását, hogy a felhasznált víz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírtaknak.
 

250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító, illetve kiszerelési tevékenységet végző borászati üzem esetében a kérelemhez csatolni kell az előbbieken kívül:

a) a technológiai folyamatábrát;
b) a technológiai elrendezési rajzot;
c) az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet;
d) a műszaki-technológiai leírást;
e) a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket;
f) a szennyvíz külön jogszabály szerinti elhelyezésének igazolását;
g) a tisztítási takarítási utasítást;
h) a hulladék kezelési utasítást;
i) a személyi higiéniai utasítást;
j) új üzem esetén használatbavételi engedélyt;
k) tevékenység bővítése esetén a korábbi engedélyt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az engedélyezési eljárás térítésmentes.

Hol intézhetem el?

NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.


Ügyintézés határideje

Ket szerinti ügyintézési határidő

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs fellebbezés.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs fellebbezés

A benyújtási határidő: Nincs fellebbezés

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs fellebbezés

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen pince- és borhigiéniai követelmények vannak:
A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 5. §
 (1) A borászati üzemben a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során a Btv. 52. §-ában foglaltaknak megfelelően a következő pince- és borhigiéniai szabályokat kell betartani:

a) a csatornahálózattal nem rendelkező pincékben a szennyvíz, talaj- és csapadékvízgyűjtő ciszternákat rendszeresen ki kell üríteni és fertőtleníteni;

b) a borospincékben kielégítő természetes vagy mesterséges szellőztetésről kell gondoskodni;

c) a bortömlőket és állandó csővezetékeket kívül-belül rendszeresen mosni és fertőtleníteni kell, valamint a tárolásukra olyan tartószerkezetek szükségesek, hogy belőlük a mosóvíz maradéktalanul eltávozhasson, és a tömlők ne szennyeződjenek;

d) gondoskodni kell

da) a borászati tevékenység végzéséhez szükséges világításról,

db) a dolgozói létszámhoz igazodó számú illemhely meglétéről,

dc) a borászati tevékenység során keletkező hulladékok kezelésről,

dd) a borászati tevékenységhez szükséges vízről,

df) az előállítás során használt anyagok, valamint a késztermékek megfelelő tárolásáról.

(2) A kiszerelést végzőnek rendelkeznie kell:

a) az edények, kannák, fertőtlenítéséhez és öblítéséhez, töltéséhez és hiteles lezárásához szükséges eszközökkel;

b) a töltési mennyiség ellenőrzéséhez szükséges, a mérésügyi hatóság által hitelesített, vagy a nemzeti etalonra visszavezethető kalibrált eszközökkel.

(3) A 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító borászati üzem és a mozgó borpalackozók tevékenységére alkalmazni kell az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásait.


Fontosabb fogalmak

A vonatkozó jogszabályhelyekben szereplő fogalomtár szerint


Vonatkozó jogszabályok

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.évi XVIII. tv. (Bortörvény) 24. § (1) pontja 

A  borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010 (III. 19.) FVM rendelet

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény(Ket)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858