Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem

Kódszám

ELELM00023

Az ügy rövid leírása

Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (NÉBIH ÁTI) vezeti az állatgyógyászati készítmények törzskönyvét.
A forgalomba hozatali engedély birtokosa engedélyezett állatgyógyászati készítmény gyártására, regisztrációs státuszára, engedélyezett adataira vonatkozóan igazgatásszolgáltatási díj ellenében hatósági igazolást kérhet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarországon forgalomba hozatali engedély birtokosaként nyilvántartott kérelmező

Kizáró okok: nem

Milyen adatokat kell megadni?

A készítmény megnevezése, a törzskönyvi engedélyes megnevezése, a készítmény törzskönyvi száma. A kérelemnek tartalmaznia kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló dokumentumot.

Milyen iratok szükségesek?

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fizetési számlája: 10032000-00289782-00000000
Törzskönyvi igazolás: 30 000,- Ft. A meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (NÉBIH-ÁTI)

Ügyintézés határideje


Ügyintézési határidő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A nyilvántartást vezető hatóság hivatalból köteles a jogszabálysértő bejegyzést törölni, a hibás bejegyzést javítani vagy az elmulasztott bejegyzést pótolni.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A hatósági nyilvántartást vezető szerv: NÉBIH ÁTI Budapest Szállás utca.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nem fellebbezés

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az ügyfél jogorvoslati kérelmének benyújtására nyitva álló határidő akkor kezdődik, amikor a jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzése vagy a mulasztás az ügyfél tudomására jutott.

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérhető-e más forgalmazó cégről információ? Nem, csak a Magyarországon forgalomba hozatali engedély birtokosaként nyilvántartott kérelmező kérheti az igazolás kiadását.

Fontosabb fogalmak

Állatgyógyászati készítmények törzskönyve: az állatgyógyászati célra forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező készítmények legfontosabb adatait tartalmazó közhitelű hatósági nyilvántartás, melyet a NÉBIH-ÁTI vezet

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34.§ (4) bekezdés, 38. § (1) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. § (2) bekezdés, 86. § (1), (4), (5) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés;
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rend 1.§ (1) bekezdés. 3. §, 5.§, 8. § (1) bekezdés;
Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X.6.) FVM rendelet 26. §; 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2.§ (2) bekezdés, 3.§ és 1. 2. sz. melléklet

Kulcsszavak

állatgyógyászati készítmény, engedélyes, gyógyszergyártás, állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatala, forgalmazhatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858