Akadálymentes verzió

Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00004

Az ügy rövid leírása

Az erljárás sorána tulajdonosi kör meghatalmazottja kérelemmel fordul az erdészeti hatósághoz, hogy a benyújtott dokumentumok alapján vegye őt adott hrsz-ú földrészletre erdőgazdálkodóként nyilvántartásba.

Ki jogosult az eljárásra?

Tulajdoni hányad szerinti 100% által - illetve erdőgazdálkodási haszonbérlet esetében 50+1% által - megbízott és szerződött erdőgazdálkodó
Nincs ilyen kizáró ok.

Milyen adatokat kell megadni?

Az érintett ingatlan helyrajzi száma. A tualjdonosokkal kötött szerődés. Az erdőgazdálkodó kódja (ha már van), A jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, nyilvántartási száma

Milyen iratok szükségesek?

- Bejelentkezési Formanyomtatvány
- Megbízási / Vagyonkezelési / Földhaszonbérleti / Egyéb szerződés
- Eljárási díj befizetésének igazolása
- Tulajdonosi és egyéb jogosultak hozzájárulása,
- Eljárási díj befizetésének igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Eljárási díj (6.500 Ft + földrészletenként 5.000 Ft)

Hol intézhetem el?

A benyújtandó kérelem tárgyának közigazgatási fekvése (település) adja meg az illetékességet.

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti elsőfokú hatósághoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Igen, van lehetőség fellebbezésre.
Az erdészeti hatóság felettes szervének, a Pest Megyei Kormányhivatalnak (1052 Budapest, Városház u. 7.) kell címezni.
Első fokon eljáró hatóság
Kézhezvételtől számított 15 napon belül
Az eljárási díj 200%-a

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs rendelkezésre álló ügyfél tájékoztató a kérdésben.
- Mennyi az eljárási idő? – Ket. szerinti harminc nap.
- Mennyi az eljárási díj? – 63/2012. VM rendelet 1. sz. mellékelet 15. pont
- Milyen dokumentumokat kell csatolni a kérelemhez? - Tulajdonosi hozzájárulás, eljárási díj befizetésének igazolása
- A kormányablaknál nyújtsam be a kérelmet vagy közvetlenül az erdészeti hatósághoz nyújtsam be? – Ahogy Önnek kényelmesebb.
- Ki az illetékes hatóság, mi a címe? – a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet és 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet 1. sz. melléklete, www.portal.nebih.gov.hu
- Van-e gyorsított eljárásra lehetőség? - Nincs

Fontosabb fogalmak

- ügyfélkör: A közhiteles nyilvántartásban szereplő tulajdonosok és egyéb jogosultak.
-erdőgazdálkodó: A terület jogszerű földhasználója.

Vonatkozó jogszabályok

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete;a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet ; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet - -

Kulcsszavak

erdőgazdálkodó, tulajdonosi kör, egyéb jogosultak, szerződés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858