Akadálymentes verzió

Természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti végrehajtásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00016

Az ügy rövid leírása

A természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás végrehajtása az újulat megóvása érdekében időbeli korlátozás alá, a növekedési időszakon (tenyészidőszakon) kívülre esik. Ettől csak külön engedély birtokában lehet eltérni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Hatósági nyilvántartásba bejegyzett erdőgazdálkodó

Kizáró okok: Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

Erdőgazdálkodó neve, lakcíme (székhelye), erdőgazdálkodói kódja; kérelemmel érintett erdőrészlet erdészeti azonosító adatai (községhatár, erdőtag, erdőrészlet jel); a kérelem indokolásául szolgáló időjárási körülmény megnevezése; fakitermelés tervezett időpontja

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentum

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: alapdíj 25.00,- Ft, ezen felül erdőrészletenként 2.000,- Ft; megfizethető befizetési csekken, számlára történő készpénzbefizetéssel, banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti igazgatósághoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezési lehetőség van

Jogorvoslati lehetőség részletei: Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A közléstől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az elsőfokú eljárási díj 30%-a

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. K: Ha a fakitermelést mégsem tudom az általam előzetesen elképzelt időintervallumban elvégezni, kell új kérelmet benyújtanom?
V: Igen, mert a határozat az eredeti kérelmet bírálja el a kérelemben meghatározott feltételekkel, és az abban foglaltaktól önkényesen eltérni nem szabad. A kérelemben olyan időpontot (intervallumot) kell megjelölni, amely alatt a fakitermelés nagy biztonsággal elvégezhető.

Fontosabb fogalmak

természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat - a faállomány fokozatos, időben elhúzódó, több alkalommal végrehajtott véghasználat jellegű fakitermelése; szálalás - folyamatos erdőborítás fenntartása mellett végrehajtott fakitermelés

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet ; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet ; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

felújító vágás; végvágás; szálalás; kedvezőtlen körülmények; kedvező körülmények; időjárási körülmények

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858