Akadálymentes verzió

Természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti végrehajtásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00016

Az ügy rövid leírása

A természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás végrehajtása az újulat megóvása érdekében időbeli korlátozás alá, a növekedési időszakon (tenyészidőszakon) kívülre esik. Ettől csak külön engedély birtokában lehet eltérni.

Ki jogosult az eljárásra?

Hatósági nyilvántartásba bejegyzett erdőgazdálkodó
Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

Erdőgazdálkodó neve, lakcíme (székhelye), erdőgazdálkodói kódja; kérelemmel érintett erdőrészlet erdészeti azonosító adatai (községhatár, erdőtag, erdőrészlet jel); a kérelem indokolásául szolgáló időjárási körülmény megnevezése; fakitermelés tervezett időpontja

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentum

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: alapdíj 25.00,- Ft, ezen felül erdőrészletenként 2.000,- Ft; megfizethető befizetési csekken, számlára történő készpénzbefizetéssel, banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Az erdőrészlet helye (település, községhatár)

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti igazgatósághoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezési lehetőség van
Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.
A közléstől számított 15 nap
Az elsőfokú eljárási díj 30%-a

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Jelenleg nem áll rendelkezésre
1. K: Ha a fakitermelést mégsem tudom az általam előzetesen elképzelt időintervallumban elvégezni, kell új kérelmet benyújtanom?
V: Igen, mert a határozat az eredeti kérelmet bírálja el a kérelemben meghatározott feltételekkel, és az abban foglaltaktól önkényesen eltérni nem szabad. A kérelemben olyan időpontot (intervallumot) kell megjelölni, amely alatt a fakitermelés nagy biztonsággal elvégezhető.

Fontosabb fogalmak

természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat - a faállomány fokozatos, időben elhúzódó, több alkalommal végrehajtott véghasználat jellegű fakitermelése; szálalás - folyamatos erdőborítás fenntartása mellett végrehajtott fakitermelés

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet ; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet ; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

felújító vágás; végvágás; szálalás; kedvezőtlen körülmények; kedvező körülmények; időjárási körülmények

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858