Akadálymentes verzió

Járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló kérelem

Kódszám

ERDIG00022

Az ügy rövid leírása

Az erdőben járművel közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad. A kijelöléshez az erdőgazdálkodó javaslata, vagy egyetértése szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

erdőgazdálkodó, vagy az erdőgazdálkodónkívüli harmadik személy
Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél (képviselő) neve, lakcíme (székhelye); kérelemmel érintett erdőterület meghatározása

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentum

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: alapdíj 25.000,- Ft, ezen felül kilomérterenként 10.000,- Ft; minden esetben megfizethető befizetési csekken, számlára történő készpénzbefizetéssel, banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Az erdőrészlet helye (település, községhatár)

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti hatósághoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezési lehetőség van
Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.
A közléstől számított 15 nap
A jogorvoslati kérelemmel érintett vonalas létesítmény szakasz alapul vételével számított összeg 200%-a (elsőfokú eljárási díj kétszerese)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Jelenleg nem áll rendelkezésre
1. K: Az erdőgazdálkodó kérhet valamiféle díjat a kijelöléshez történő egyetértés fejében?
V: A hatósági eljárás keretében a kezdeményezőnek az eljárási díjakon kívül más fizetési kötelezettsége nincs. Az, hogy az erdőgazdálkodó és a kezdeményező a háttérben hogyan egyezkedik, az nem erdészeti hatósági kérdés.

2. K: Az egyetértés után az erdőgazdálkodó korlátozhatja mégis a kérelmezett tevékenységet?
V: Igen, veszélyhelyzetben és az erdőgazdálkodási munkák zavartalan elvégzése érdekében ideiglenesen korlátozhatja (Evt. 94-95.§). A korlátozást az erdészeti hatóságnak előzetesen be kell jelenteni.

Fontosabb fogalmak

erdőgazdálkodó: az a természetes személy vagy szervezet, aki/amely az erdőgazdálkodási tevékenységek végrehajtására jogosultságot szerzett, és e jogosultságát az erdészeti hatósági nyilvántartásba bejegyeztette.

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet ; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet ; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

motorozás, kerékpározás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858