Akadálymentes verzió

Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a jogszabálynál szigorúbb méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

FOLDM00022

Az ügy rövid leírása

A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a jogszabályban meghatározott tilalmi időt megrövidítheti, az alól vagy a halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet. Arra a horgászversenyre, amelyre a versenyszabályzat nem írja elő a megfogott halak visszabocsátását, a halgazdálkodási hatóság a kifogható halfajokra vonatkozó darabkorlátozás alól - a horgászverseny időtartamára - felmentést adhat.

Ki jogosult az eljárásra?

Halgazdálkodásra jogosult
Horgászverseny szervezője

Nem kell személyesen eljárni

Milyen adatokat kell megadni?

Halgazdálkodásra jogosult adatai, halgazdálkodási vízterület megnevezése (folyók esetében fkm.), az esemény leírása és időpontja, meghatalmazás a jogosulttól.

Milyen iratok szükségesek?

horgászversenyre vonatkozó felmentési kérelem esetén: a halgazdálkodásra jogosult rendezvényhez való hozzájárulása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, csekken

Hol intézhetem el?

Halgazdálkodási vízterület elhelyezkedése szerinti illetékesség, amennyiben egy vízterület több megyében helyezkedik el, az a megye az illetékes, ahol a vízterület halgazdálkodási vízterületté lett nyilvánítva

Ügyintézés határideje

21 nap
horgászversenyre vonatkozó kérelem esetén 15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a fellebbezésre
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal

Kézhezvételtől számított 15 napon belül

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs ilyen
Ki a halgazdálkodásra jogosult? Az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítója
Mi a halgazdálkodási vízterület? Az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt.
Mit értünk mennyiségi korlátozás alatt? A Hhvtv.-ben meghatározott naponta kifogható halak darabszáma
Mi a méretkorlátozás? Hhvtv.-ben meghatározott kifogható halak legkisebb mérete, mely a 133/2013 (XII. 29.) VM rendelet 9. mellékletében található
Mit nevezünk fajlagos tilalmi időnek? - azt a naptári időszakot, amikor tilos egy adott halfaj kifogása.
Mely horgászversenyekre szükséges felmentést kérni: azokon a rendezvényeken, ahol a megfogott - esetleg méreten aluli vagy már a napi kvótán felüli - halak azonnali visszaengedése helyett csak a verseny végén történő szabadon eresztése megoldható.
Hány nappal korábban kell benyújtani rendezvény előtt a kérelmet: erre nézve jogszabályban előírt határidő nincs, azonban mivel a hatóságnak ez esetben 15 napon belül kell határozatot hoznia, célszerű ehhez igazodva elegendő időt hagyni az érdemi ügyintézésre.

Fontosabb fogalmak

méretkorlátozás: egy adott halfaj legkisebb kifogható mérete
Halgazdálkodásra jogosult: az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítója
Halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt
fajlagos tilalmi idő: az a naptári időszak, amikor tilos egy adott halfaj kifogása.
mennyiségi korlátozás: az adott halfaj maximálisan kifogható darabszáma naponta

Vonatkozó jogszabályok

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 16. §; a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 30. §; a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 4. § (1) bekezdés, 14. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 71. § (1) bekezdés, 83. § (3) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 63/2012. (VII. 2) VM rendelet 4. § (3) bekezdése, 1. sz. melléklet 14.9.

Kulcsszavak

Határozat, szigorúbb, méretkorlátozás, tilalmi idő, kérelem, halgazdálkodási vízterület, halfaj, mennyiségi korlátozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858