Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Halászati engedély megsemmisülését vagy elvesztését követő pótlására irányuló kérelem

Kódszám

FOLDM00058

Az ügy rövid leírása

A halászati engedély megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult haladéktalanul köteles bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak. A halgazdálkodási hatóság – a jogosult kérelmére, díj ellenében – intézkedik az okmányok pótlásáról.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Az engedélyes

Nem kell személyesen eljárni

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Elvesztett okmány száma, az ügyfél beazonosítására szolgáló adatok

Milyen iratok szükségesek?

-

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, csekken

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

sommás eljárásban: nyolc nap,

teljes eljárásban: hatvan nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Nincs lehetőség a fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés csak bírósági úton (keresettel) támadható meg.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): eljáró hatóság székhelye szerint illetékes törvényszék

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): az illetékes  fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell a keresetlevelet benyújtani

A benyújtási határidő: a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani

A fellebbezési illeték mértéke: a bírósági eljárással kapcsolatos illetékfizetési kötelezettség megállapítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdése alapján történik

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a halászati engedély?- a jogszabályban meghatározott ökológiai szelektív célú vagy bemutatási célú halászatra jogosító okmány

Fontosabb fogalmak

halászati engedély: a jogszabályban meghatározott kereskedelmi célú vagy ökológiai szelektív célú halászatra jogosító okmány
állami halászjegy: a jogszabályban meghatározott rekreációs halászatra jogosító okmány
állami horgászjegy:a jogszabályban meghatározott horgászatra jogosító okmány

Vonatkozó jogszabályok

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 43. § (4); bekezdés;a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 35. §; az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. §, 50. § (1) és (2) bekezdés, 82. §; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 63/2012. (VII. 2) VM rendelet 1. sz. melléklet 14.8, 4. § (3)

Kulcsszavak

halászati engedély pótlása, ökológiai szelektív célú vagy bemutatási célú halászat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858