Akadálymentes verzió

Halgazdálkodási vízterületté nyilvánítás iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00060

Az ügy rövid leírása

A halgazdálkodási vízterületet a halgazdálkodási hatóság hivatalból, vagy a halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti ingatlan tulajdonosának bejelentésére – az e törvénynek a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó előírásainak érvényre juttatása céljából – nyilvántartásba veszi az adott vízterületet.

Ki jogosult az eljárásra?

a halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti ingatlan tulajdonosa(i)
Nem kell személyesen eljárni

Milyen adatokat kell megadni?

Halgazdálkodási vízterület megnevezése, a vízterülettel érintett ingatlan vagy ingatlanok helyrajzi számát; a vízterület medrének az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágát; a meder tulajdonosának vagy tulajdonosainak nevét, lakcímét (székhelyét), tulajdoni hányadát; a vízterület típusát; a vízterület nagyságát, folyóvizek esetében annak hosszát; az Országos Halgazdálkodási Adattár szerinti víztérkódot; az Európai Unió Víz Keretirányelve szerinti víztestkódot; a különleges rendeltetésűvé nyilvánítást; a halgazdálkodási kíméleti területek kijelölését.

Milyen iratok szükségesek?

nemleges

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, csekken

Hol intézhetem el?

a halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti illetékes halgazdálkodási hatóság

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a fellebbezésre
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Annak megjelölése, hogy kinek kell címezni a fellebbezést (a fellebbezés elbírálására jogosult szerv).
Megyei Kormányhivatal

Kézhezvételtől számított 15 napon belül
10.000

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs ilyen
KI a halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti ingatlan tulajdonosa?- medertulajdonos
Mi a halgazdálkodási vízterület?- az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt

Fontosabb fogalmak

a halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti ingatlan tulajdonosa: medertulajdonos
halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt

Vonatkozó jogszabályok

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Törvény 34. § (2); a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 4. § (1) bekezdés, 14. §; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 71. § (1) bekezdés, 83. § (3) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 63/2012. (VII. 2) VM rendelet 1. sz. melléklet 14.8, 4. § (3)

Kulcsszavak

Kérelem, ingatlan tulajdonos, halgazdálkodási vízetrület

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858