Akadálymentes verzió

Horgászvizsga alóli felmentés iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00065

Az ügy rövid leírása

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 40. § (5) bekezdése szerint horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja. A horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint horgászhat.

Ki jogosult az eljárásra?

Kérelmező: az erre jogosult értelmi fogyatékos személy törvényes képviselője

Nem kell személyesen eljárni

Milyen adatokat kell megadni?

Állapot igazolása, személyes adatok

Milyen iratok szükségesek?

nemleges

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

2 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, csekken

Hol intézhetem el?

Halgazdálkodási vízterület elhelyezkedése szerinti illetékesség, amennyiben egy vízterület több megyében helyezkedik el, az a megye az illetékes, ahol a vízterület halászati vízterületté lett nyilvánítva

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a fellebbezésre
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal

Kézhezvételtől számított 15 napon belül
10.000

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs ilyen
Nincs ilyen

Fontosabb fogalmak

értelmi fogyatékos személy: aki ezen állapotát az illetékes hatóság által kiállítot dokumentumokkal igazolni tudja

Vonatkozó jogszabályok

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 40. § (5) bekezdése, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 4. § (1) bekezdés, 14. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 71. § (1) bekezdés, 83. § (3) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés; A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági
szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak
mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 63/2012. (VII. 2) VM rendelet 1. sz. melléklet 14.8, 4. § (3)

Kulcsszavak

Horgászvizsga, felmentés, fogyatékos, kérelem, törvényes képviselő, állapotára vonatkozó igazolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858