Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Ideiglenes menazséria úti napló leadása

Kódszám

JARAS00012

Az ügy rövid leírása

Az ideiglenes menazséria úti napló egy évig hatályos. A tárgyévre szóló ideiglenes menazséria úti naplót a fenntartó a következő év január 31-ig köteles leadni a járási hivatalnak.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Fenntartó

Kizáró okok: Állandó menazsériát működtetőtermészetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, lakcím; gazdálkodó szervezet neve, székhelye képviselője neve és annak lakcíme.

Milyen iratok szükségesek?

A tárgyévre szóló ideiglenes menazséria úti naplót a fenntartó a következő év január 31-ig köteles leadni a járási hivatalnak.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

29. § (1) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Hol intézhetem el?

A járási hivatal
A Kormány a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a Szolgtv. 10. §-a, 37. §-a és 46. §-a szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az ideiglenes telephely szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

Az ideiglenes menazséria útinapló leadásával az ügy azonnal elintézett.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem fellebbezhető

Jogorvoslati lehetőség részletei: -

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): -

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): -

A benyújtási határidő: -

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ideiglenes menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, nem állandó jellegű létesítmény – ideértve az állatok szállítására kialakított és engedéllyel rendelkező járművet is –, amelyben az utazások során a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet él;
állandó menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, állandó jellegű létesítmény, amelyben a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet az utazásokon kívül él;
ideiglenes telephely: olyan megállóhely, ahol az ideiglenes menazséria az utazások során fellépés céljából megáll.

Fontosabb fogalmak

Ideiglenes menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, nem állandó jellegű létesítmény – ideértve az állatok szállítására kialakított és engedéllyel rendelkező járművet is –, amelyben az utazások során a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet él;
állandó menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, állandó jellegű létesítmény, amelyben a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet az utazásokon kívül él;
ideiglenes telephely: olyan megállóhely, ahol az ideiglenes menazséria az utazások során fellépés céljából megáll.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
17. § (2)-(3) bekezdések ; 98. § (2) bekezdés, 116. §; 106. § (3) bekezdés;
a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés; az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. § (1) bekezdés;
a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
szóló
222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. § bekezdés

Kulcsszavak

Menazséria, állattartás, állatkert, cirkusz, útinapló

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858