Akadálymentes verzió

Ideiglenes menazséria úti napló leadása

Kódszám

JARAS00012

Az ügy rövid leírása

Az ideiglenes menazséria úti napló egy évig hatályos. A tárgyévre szóló ideiglenes menazséria úti naplót a fenntartó a következő év január 31-ig köteles leadni a járási hivatalnak.

Ki jogosult az eljárásra?

Fenntartó
Állandó menazsériát működtetőtermészetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
-

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, lakcím; gazdálkodó szervezet neve, székhelye képviselője neve és annak lakcíme.

Milyen iratok szükségesek?

A tárgyévre szóló ideiglenes menazséria úti naplót a fenntartó a következő év január 31-ig köteles leadni a járási hivatalnak.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

29. § (1) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Hol intézhetem el?

Az állandó menazséria helye.
A Kormány a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a Szolgtv. 10. §-a, 37. §-a és 46. §-a szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az ideiglenes telephely szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

Az ideiglenes menazséria útinapló leadásával az ügy azonnal elintézett.

Jogorvoslati lehetőség

Nem fellebbezhető
-
-
-
-

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

-
Ideiglenes menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, nem állandó jellegű létesítmény – ideértve az állatok szállítására kialakított és engedéllyel rendelkező járművet is –, amelyben az utazások során a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet él;
állandó menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, állandó jellegű létesítmény, amelyben a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet az utazásokon kívül él;
ideiglenes telephely: olyan megállóhely, ahol az ideiglenes menazséria az utazások során fellépés céljából megáll.

Fontosabb fogalmak

Ideiglenes menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, nem állandó jellegű létesítmény – ideértve az állatok szállítására kialakított és engedéllyel rendelkező járművet is –, amelyben az utazások során a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet él;
állandó menazséria: olyan, állatok tartására szolgáló, állandó jellegű létesítmény, amelyben a cirkuszi előadásra, mutatványra betanított, illetve betanítandó állatokból álló állatsereglet az utazásokon kívül él;
ideiglenes telephely: olyan megállóhely, ahol az ideiglenes menazséria az utazások során fellépés céljából megáll.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL.
törvény
17. § (2)-(3) bekezdések ; 98. § (2) bekezdés, 116. §; 106. § (3) bekezdés;
a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés; az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. § (1) bekezdés;
a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
szóló
222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. § bekezdés

Kulcsszavak

Menazséria, állattartás, állatkert, cirkusz, útinapló

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858