Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Szakmai bizonyítvány hibás bejegyzésének javítására irányuló kérelem

Kódszám

JEGYZ00104

Az ügy rövid leírása


1. Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy a vizsgaszervező hibás adatokat vezetett be a bizonyítványba, a bizonyítványt a vizsgaszervezőnek ki kell cserélnie, a hibás bizonyítványt meg kell semmisítenie, és erről az új bizonyítvány kiadását követő harminc napon belül írásban értesítenie kell az állami szakképzési és felnőttképzési szervet. A kiadott új bizonyítvány adatai – a hibás adatok kivételével – megegyeznek az eredeti bizonyítvány adataival. A csere az érintett vizsgázó számára díjmentes.
Ha az eredeti bizonyítványt kiállító vizsgaszervező nem lelhető fel, akkor a javított bizonyítványt az állami szakképzési és felnőttképzési szerv állítja ki
2-3. A bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására, névváltozás esetén a bizonyítvány cseréjére a vizsgaszervező vezetője, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, a területileg illetékes főjegyző jogosult.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: az állam által elismert szakképesítés megszerzését igazoló szakmai bizonyítvány tulajdonosa

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

a vizsgával kapcsolatos adatokat
a személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idő)
a hibás bejegyzések javításának indokát: pl. elírás
elérhetőség(telefonszám és/vagy e-mail) kapcsolattartás végett

Milyen iratok szükségesek?

kérelem
a hibás bejegyzés javítását alátámasztó dokumentumok
a hibás adatot tartalmazó bizonyítvány

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hibás bejegyzés javítása esetén díjmentes.

Hol intézhetem el?

vizsgaszervező, annak megszűnése esetén a jogutód intézmény, ennek hiányában főjegyzői hatáskör, állami szakképzési és felnőttképzési szerv

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): vizsgaszervező

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): főjegyző

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol terjeszthető be a kérelem, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt?
A bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására, névváltozás esetén a bizonyítvány cseréjére a vizsgaszervező, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, a székhelye szerint illetékes főjegyző jogosult.
A kérelmet személyesen kell benyújtani?
A kérelmet írásban személyesen, vagy postai úton nyújthatja be az ügyfél.

Fontosabb fogalmak

Bizonyítvány: Ha a vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletnek megfelelően eredményes szakmai vizsgát tett, Magyarország címerével ellátott, szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzését igazoló bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) kap

Vonatkozó jogszabályok

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 29. § (2)
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33. § (1) bekezdés, 99. §, 107. § (2) bekezdés
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. Korm. rendelet
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 32. § (11) bekezdés
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 37. § (10) bekezdés

Kulcsszavak

szakmai bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány vizsgaszervező hibás bejegyzés javítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858