Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Szakmai bizonyítvány hibás bejegyzésének javítására irányuló kérelem

Kódszám

JEGYZ00104

Az ügy rövid leírása


1. Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy a vizsgaszervező hibás adatokat vezetett be a bizonyítványba, a bizonyítványt a vizsgaszervezőnek ki kell cserélnie, a hibás bizonyítványt meg kell semmisítenie, és erről az új bizonyítvány kiadását követő harminc napon belül írásban értesítenie kell az állami szakképzési és felnőttképzési szervet. A kiadott új bizonyítvány adatai – a hibás adatok kivételével – megegyeznek az eredeti bizonyítvány adataival. A csere az érintett vizsgázó számára díjmentes.
Ha az eredeti bizonyítványt kiállító vizsgaszervező nem lelhető fel, akkor a javított bizonyítványt az állami szakképzési és felnőttképzési szerv állítja ki
2-3. A bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására, névváltozás esetén a bizonyítvány cseréjére a vizsgaszervező vezetője, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, a területileg illetékes főjegyző jogosult.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: az állam által elismert szakképesítés megszerzését igazoló szakmai bizonyítvány tulajdonosa

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

a vizsgával kapcsolatos adatokat
a személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idő)
a hibás bejegyzések javításának indokát: pl. elírás
elérhetőség(telefonszám és/vagy e-mail) kapcsolattartás végett

Milyen iratok szükségesek?

kérelem
a hibás bejegyzés javítását alátámasztó dokumentumok
a hibás adatot tartalmazó bizonyítvány

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hibás bejegyzés javítása esetén díjmentes.

Hol intézhetem el?

vizsgaszervező, annak megszűnése esetén a jogutód intézmény, ennek hiányában főjegyzői hatáskör, állami szakképzési és felnőttképzési szerv

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): vizsgaszervező

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): főjegyző

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol terjeszthető be a kérelem, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt?
A bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására, névváltozás esetén a bizonyítvány cseréjére a vizsgaszervező, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, a székhelye szerint illetékes főjegyző jogosult.
A kérelmet személyesen kell benyújtani?
A kérelmet írásban személyesen, vagy postai úton nyújthatja be az ügyfél.

Fontosabb fogalmak

Bizonyítvány: Ha a vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletnek megfelelően eredményes szakmai vizsgát tett, Magyarország címerével ellátott, szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzését igazoló bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) kap

Vonatkozó jogszabályok

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 29. § (2)
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33. § (1) bekezdés, 99. §, 107. § (2) bekezdés
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. Korm. rendelet
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 32. § (11) bekezdés
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 37. § (10) bekezdés

Kulcsszavak

szakmai bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány vizsgaszervező hibás bejegyzés javítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858