Méhészkedés (méhtartás) bejelentése " /> Méhészkedés (méhtartás) bejelentése " />
Akadálymentes verzió

Méhészkedés (méhtartás) bejelentése

Kódszám

JEGYZ00216

Az ügy rövid leírása

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Ki jogosult az eljárásra?

A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja.

Milyen adatokat kell megadni?

a bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbi adatok körét: méhész/képviselője neve, lakcíme/székhelye, elérhetősége (telefonszáma), méhcsaládok jelenlegi telephelye (cím, hrsz, dűlő stb.), méhcsaládok száma, kaptárak száma, típusa, méhcsaládok állandó tartási helye, tartási hely azonosító

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője
felügyeleti szerv: fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap
(magára a bejelentésre nem értelmezhető az ügyintézési határidő, csak a bejelentést követő hivatalbóli, mérlegelés nélküli nyilvántartásba vétellel megvalósuló hatósági eljárásra)

Jogorvoslati lehetőség

Nem kapcsolódik az ügyhöz jogorvoslat, mivel a hatóság minden esetben hivatalból, mérlegelés nélkül nyilvántartásba veszi a méhészt a bejelentése alapján, ha erre alkalmas helyen létesít méhészetet

Fontosabb fogalmak

Méhészet: egy telephelyen méhlakásban (fatönkben, kasban, kaptárban, szállítható-, vontatható, stabil méhesházban) tartott méhcsaládok és tartozékaik összessége.

Méhcsalád: a méhlakáson belül, egy légtérben együtt élő anya, kifejlett méhek és a fiasítás

Méhanyanevelő telep: olyan méhészet, amelyben forgalmazás céljára, ellenőrzött törzscsaládoktól származó méhanyákat nevelnek.

Vonatkozó jogszabályok

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1)  bekezdés i) pont, 4. § (1) bekezdés g) pont

A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet 1. §, 2. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 12. pont

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 72. § , 82. § (2) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (6) bekezdés

A méhállományok védelméről
és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § 1., 2. pont, 2-4. §, 9. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, 10. § (2) bekezdés, 18. § (4) bekezdés, 6. számú melléklet

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 34. § (1) bekezdése

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

http://portal.nebih.gov.hu

Kulcsszavak

méhészkedés (méhtartás) bejelentése, állandó tartási hely, méhcsalád, kaptár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858