Akadálymentes verzió

Méhek kiszállításának bejelentése

Kódszám

JEGYZ00217

Az ügy rövid leírása

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének.

Ki jogosult az eljárásra?

A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Vándoroltatás során a méhek csak olyan helyre telepíthetők, amely nem áll községi zárlat alatt.
A kijelentést a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 4. számú melléklet alapján kiállított nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.

Milyen adatokat kell megadni?

A méhész neve, lakcíme
A méhek állandó telephelye
A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma
A kiadás helye, ideje
Az elhagyott vándortanya pontos megjelölése
Az elszállított kaptárak száma
A méhcsaládok száma
Az elvándorlás pontos ideje
Az új vándortanya/hazatelepülés esetén a méhek tartási helyének megnevezése

Milyen iratok szükségesek?

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 8.§ (1) bekezdése szerinti, egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással a méhésznek rendelkeznie kell, az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos vándoroltatása esetén annak egész időtartamára érvényes. A méhész az állatorvosi igazolást a vándoroltatás során köteles mindig magánál tartani és ellenőrzés esetén bemutatni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

A kijelentőlapot az elhagyott hely szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének kell megküldeni, aki a kijelentést az év folyamán köteles megőrizni, hogy esetleg szükséges egészségügyi vizsgálat alkalmával követni lehessen a vándorlás útját.

Ügyintézés határideje

21 nap
(magára a bejelentésre nem értelmezhető az ügyintézési határidő, csak az ahhoz kapcsolódó hatósági nyilvántartás-vezetésre)

Jogorvoslati lehetőség

Nem kapcsolódik az ügyhöz jogorvoslat, mivel a hatóság minden esetben hivatalból, mérlegelés nélkül nyilvántartásba veszi az adatokat a kijelentő lap alapján.Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

_
Milyen határidőn belül kell bejelenteni a méhek kiszállítását?
A kiszállítást megelőző 72 órán belül.

Mely hatóságnak kell megtenni a bejelentést?
A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének.

Hogyan kell teljesíteni a bejelentést?
A 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal, személyesen, vagy ajánlott levélként való megküldésével.

Mi az a vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás?
A méheket – beleértve az anyát és a fiasítást is – állandó tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi, a 70/2003. FVM rendelet 2. számú melléklete alapján kiállított állatorvosi igazolással szabad kivinni. Az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos vándoroltatása esetén annak egész időtartamára érvényes. Az igazolást – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a hatósági állatorvos állítja ki. Az állatorvosi igazolás kizárólag kedvező eredményű vizsgálat esetén állítható ki. A vizsgálatot a hatósági állatorvos a méhegészségügyi felelős segítségével folytatja le. A vizsgálatnak ki kell terjednie az adott méhészet minden méhcsaládjára és méhrajára, különösképpen a fiasítás teljes terjedelmére, valamint a kaptár hulladékára. A vizsgálat során a mézelő méhek fertőző betegségeinek a tüneteit kell keresni. A méhész az állatorvosi igazolást a vándoroltatás során köteles mindig magánál tartani és ellenőrzés esetén bemutatni. A méhek csak az igazolással szállíthatók, ennek hiányában a szállítást meg kell tiltani.

Fontosabb fogalmak

Méhészet: egy telephelyen méhlakásban (fatönkben, kasban, kaptárban, szállítható-, vontatható, stabil méhesházban) tartott méhcsaládok és tartozékaik összessége.

Méhcsalád: a méhlakáson belül, egy légtérben együtt élő anya, kifejlett méhek és a fiasítás

Méhanyanevelő telep: olyan méhészet, amelyben forgalmazás céljára, ellenőrzött törzscsaládoktól származó méhanyákat nevelnek.

Vándoroltatás: a méhcsaládoknak az állandó telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg megporzás céljából történő ideiglenes elszállítása, kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában való szállítását.

Vonatkozó jogszabályok

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés i) pont, 4. § (1) bekezdés g) pont

A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet 1. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 12. pont

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 72. § , 82. § (2) bekezdés, 107. § (2) bekezdés , 116. §

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (6) bekezdés

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § 1. , 2. pont, 8. § (1), (4) bekezdés, 9. § (1), (2), (3), (4) bekezdés, 10. § (2) bekezdés, 18. § (4) bekezdés, 2. számú melléklet, 4. számú melléklet

Kulcsszavak

méhek kiszállításának bejelentése, állandó tartási hely, méhcsalád, kaptár, 72 óra, kijelentő lap, elvándorlás, vándortanya, hazatelepülés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858