Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után

Kódszám

JEGYZ00219

Az ügy rövid leírása

A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja.

Kizáró okok: A méhek ki-és beszállítása tekintetében a jogszabály előírja, hogy azt személyesen vagy ajánlott levélként kell teljesíteni, de a hazatelepülés bejelentésével kapcsolatban nincs ilyen előírás.

Milyen adatokat kell megadni?

A méhész neve, lakcíme
A méhek állandó telephelye
A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma
A kiadás helye, ideje
A méhek utolsó tartási helye
A jelenlegi vándortanya pontos megjelölése
A kaptárak száma
A méhcsaládok száma
A letelepedés pontos ideje

Milyen iratok szükségesek?

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

jegyző, hatósági állatorvos

Ügyintézés határideje

21 nap
(magára a bejelentésre nem értelmezhető az ügyintézési határidő, csak az ahhoz kapcsolódó hatósági nyilvántartás-vezetésre)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem kapcsolódik az ügyhöz jogorvoslat, mivel a hatóság minden esetben hivatalból, mérlegelés nélkül nyilvántartásba veszi az adatokat a bejelentés alapján.

Jogorvoslati lehetőség részletei: —

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): —

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): —

A benyújtási határidő: —

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol kell bejelentenem a hazatelepülést?
- A hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél.

Milyen határidőn belül kell bejelenteni a hazatelepülést?
72 órán belül.

Mi minősül vándoroltatásnak?
A méhcsaládoknak az állandó telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg megporzás céljából történő ideiglenes elszállítása, kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában való szállítását.

Fontosabb fogalmak

Méhészet: egy telephelyen méhlakásban (fatönkben, kasban, kaptárban, szállítható-, vontatható, stabil méhesházban) tartott méhcsaládok és tartozékaik összessége.

Méhcsalád: a méhlakáson belül, egy légtérben együtt élő anya, kifejlett méhek és a fiasítás

Méhanyanevelő telep: olyan méhészet, amelyben forgalmazás céljára, ellenőrzött törzscsaládoktól származó méhanyákat nevelnek.

Vándoroltatás: a méhcsaládoknak az állandó telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg megporzás céljából történő ideiglenes elszállítása, kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában való szállítását.

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (6) bekezdés

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §, 8. § (1) bekezdés, (4) bekezdés, 9.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés, (3) bekezdés, (4) bekezdés, 2. §, 10. § (2) bekezdés,
18. § (4) bekezdés, 2. számú melléklet, 4. számú melléklet

A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet 1. §, 4. §., 5. § (4) bekezdés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 82. §, 86. §, 107. § (2) bekezdés, 116. §,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (2) bekezdés 26. pont

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 12. pont

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés i) pont, 4. § (1) bekezdés g) pont

Kulcsszavak

hazatelepülésről szóló bejelentés a vándoroltatás után, Hazatelepülés, Méhek,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858