Akadálymentes verzió

Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése

Kódszám

JEGYZ00221

Az ügy rövid leírása

Az ügy célja a zárlat enyhítése.
Községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből – a járási főállatorvos engedélyével – a méheket az egyes betegségeknél megállapított, a zárlat enyhítésére vonatkozó különös szabályok szerint lehet kiszállítani )
A méhbetegség gyanújának megerősítését követően a hatósági állatorvos az érintett méhészetre helyi zárlatot köteles elrendelni. A méhbetegség megállapítását követően – a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre – a járási hivatal községi zárlatot köteles elrendelni. A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből – a járási főállatorvos engedélyével – a méheket az egyes betegségeknél megállapított, a zárlat enyhítésére vonatkozó különös szabályok szerint lehet kiszállítani. A kiszállítás csak olyan helyre történhet, amely méhbetegség miatt helyi zárlat alatt nem áll. A járási hivatal az engedélyt a hatósági állatorvos által kiállított állatorvosi igazolás alapján adja ki. Ha a kiszállítás másik állategészségügyi kerület vagy megye területére történik, az engedély csak a fogadás helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság hozzájárulásával adható ki. A méhészet tulajdonosa köteles a méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelét letelepedése után, az érkezést követő munkanapon a 3. számú melléklet szerint a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél bejelenteni. A méhek bevitelét a területileg illetékes járási főállatorvosnak is be kell jelenteni és a szállítási engedélyt is át kell adni.

A méhészet tulajdonosa köteles a méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelét letelepedése után, az érkezést követő munkanapon a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 3. számú melléklete szerint a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél bejelenteni. A méhek bevitelét a területileg illetékes járási hivatalnak is be kell jelenteni és a szállítási engedélyt is át kell adni.

Ki jogosult az eljárásra?

A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja.
Beszállítás esetén a bejelentést a kiállított nyomtatvány ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni.

Milyen adatokat kell megadni?

A méhész neve, Lakcíme
A méhek állandó telephelye
A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma
A kiadás helye, ideje
A méhek utolsó tartási helye
A jelenlegi vándortanya pontos megjelölése
A kaptárak száma
A méhcsaládok száma
A letelepedés pontos ideje

Milyen iratok szükségesek?

A szállítási engedélyt a járási hivatal részére kell átadni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

a letelepedés helye

Ügyintézés határideje

21 nap
(magára a bejelentésre nem értelmezhető az ügyintézési határidő, csak az ahhoz kapcsolódó hatósági nyilvántartás-vezetésre)
Magát a bejelentést az érkezést követő munkanapon kell megtenni.

Jogorvoslati lehetőség

Nem kapcsolódik az ügyhöz jogorvoslat, mivel a hatóság minden esetben hivatalból, mérlegelés nélkül nyilvántartásba veszi az adatokat a bejelentő lap alapján.Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Van-e lehetőség a zárlat enyhítésére?
A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből – a járási főállatorvos engedélyével – a méheket az egyes betegségeknél megállapított, a zárlat enyhítésére vonatkozó különös szabályok szerint lehet kiszállítani. A kiszállítás csak olyan helyre történhet, amely méhbetegség miatt helyi zárlat alatt nem áll.

Hova történhet kiszállítás?
- A kiszállítás csak olyan helyre történhet, amely méhbetegség miatt helyi zárlat alatt nem áll.

Ki adja ki az engedélyt?
- A járási hivatal az engedélyt a hatósági állatorvos által kiállított állatorvosi igazolás alapján adja ki. Ha a kiszállítás másik állategészségügyi kerület vagy megye területére történik, az engedély csak a fogadás helye szerint illetékes állomás hozzájárulásával adható ki. Ha a méhcsaládokat másik község területére szállítják, a két hely között – a méhek visszarepülési veszélye miatt – legalább tíz kilométer távolságnak kell lennie.

Mi a bevitelre irányuló bejelentés határideje?
A letelepedést követően, az érkezést követő munkanapon kell bejelenteni a méhek bevitelét.

Fontosabb fogalmak

Helyi zárlat: A méhbetegség gyanújának megerősítését követően a hatósági állatorvos az érintett méhészetre helyi zárlatot köteles elrendelni.


Községi zárlat: A méhbetegség megállapítását követően – a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt km-es sugarú kör által határolt területre – a járási hivatal községi zárlatot köteles elrendelni.

Zárlat feloldása: A helyi zárlatot az egyes betegségekre vonatkozó különös szabályokban foglaltaknak megfelelően kell feloldani. A községi zárlatot akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt álló területen már egy hely sem áll a betegség miatt helyi zárlat alatt. A betegséget megszűntté kell nyilvánítani, ha már sem helyi, sem községi zárlat nem áll fenn.

A zárlat enyhítése: A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből – a járási főállatorvos engedélyével – a méheket az egyes betegségeknél megállapított, a zárlat enyhítésére vonatkozó különös szabályok szerint lehet kiszállítani. A kiszállítás csak olyan helyre történhet, amely méhbetegség miatt helyi zárlat alatt nem áll.

Vonatkozó jogszabályok

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés i) pont, 4. § (1) bekezdés g) pont

A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet 1. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (2) bekezdés, 116. §, 28/B. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 72. § , 82. § (2) bekezdés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (6) bekezdés

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §, 9. § (1), (3), (4) bekezdés, 10. § (2) bekezdés, 16. § (1) bekezdés, 17. § (1) bekezdés, 18. § (1)-(4) bekezdés, 20. §, 3. számú melléklet

Kulcsszavak

zárlat, méhek, méhek zárlat alatt nem álló területre történő bevitele, járási hivatal, szállítási engedély, letelepedés, nem fogékony állat, helyi zárlat, községi zárlat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858