Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel iránti kérelme

Kódszám

JEGYZ00642

Az ügy rövid leírása

Azokat a szolgáltatókat, akik nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező szabadidős szálláshelyet, így üdülőt, gyermek- és ifjúsági tábort, hegyi menedékházat (turistaházat, kulcsosházat, matracszállást), bivakszállást, pihenőházat, diákotthont, kollégiumot, vagy sportlétesítményben lévő szálláshelyet tartanak fenn, nyilvántartásba kell venni.
Egyházi jogi személy által üzemeltetett egyházi intézményi szállás nem tartozik a rendelet hatálya alá!

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Kizáró okok: _

Milyen adatokat kell megadni?

a) a szolgáltató neve, címe, statisztikai számjele
b) a szálláshely megnevezése, címe, típusa (altípusa)
c) a szálláshely minősítése (a minősítést a szolgáltató maga végzi el a szálláshely kialakítására, felszereltségére és szolgáltatásaira vonatkozó előírások alapján)
d) az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) száma; diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani
e) a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának ténye
f) a szolgáltatás megkezdésének időpontja

Milyen iratok szükségesek?


a) okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult
b) a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illetékbélyegben
Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.
Elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás vagy azt követően az eljáró hatóság által az ügyfél rendelkezésére bocsátott ügyiratszámra hivatkozással átutalási megbízás útján kell megfizetni.
Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A települési önkormányzat jegyzője.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: _

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Fővárosi és megyei kormányhivatal.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A jegyzőnél kell benyújtani.

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezési eljárás illetéke: 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Mi minősül nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek?
Válasz: Az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet előírja - ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely.
Kérdés: Mennyi idő áll rendelkezésre a változások bejelentésére?
Válasz: A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Fontosabb fogalmak

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely: az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely.
Alkalmi szálláshely: a bivakszállás, a hegyi menedékházban kialakított szükségszállás.
Rövid idejű tartózkodást biztosító szálláshely: nomád táborhely, hegyi menedékházból a kulcsosház és a matracszállás, a pihenőházból a vendégszállás.
Átmeneti tartózkodást biztosító szálláshely: üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, hegyi menedékházból a turistaház, pihenőházból a munkásszállás, diákotthon, kollégium.
Állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshely: a nomád táborhely, bivakszállás, hegyi menedékházból a kulcsosház, pihenőházból a vendégszállás.

Vonatkozó jogszabályok

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, 14. § (1) bekezdés, 14/A. § (1)-(4) bekezdés, 14/A. § (9) bekezdés, 14/B. §, 14/C. §, 3. számú melléklet; 4. számú melléklet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 30. §, 33.§, 33/A§, 33/B §, 36. § (2) bekezdés, 65.§, 82. § (2)-(3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés és 116. §
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1), (4) és (6) bekezdés

Kulcsszavak

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely Bivakszállás Hegyi menedékház Nomád táborhely Kulcsosház és a matracszállás Üdülő Gyermek- és ifjúsági tábor Turistaház Munkásszállás Diákotthon Kollégium

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858