Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatszolgáltatás díj ellenében

Kódszám

MABFH00109

Az ügy rövid leírása

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat működteti a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárat, a mélyfúrási magminta gyűjteményt, az Állami Ásványvagyon Nyilvántartást, valamint a Földtani és Bányászati Információs rendszert. A Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár részei az érintett Kormányhivatalok által kezelt állományok is. Ezek kezelése (és a díjbevétele) az érintett Kormányhivatalokat feladata. Esetünkben 2 területet jön szóba:
1. A bányafelügyelet adattári tevékenysége.
2. A mélyfúrási magminta gyűjtemény elérése.
A felsorolt két területen az eljárás menetét és a díjszabást a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján megtalálható elnöki utasítások tartalmazzák.
Az adatokhoz való hozzáférés biztosítása térítés ellenében.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az adattári és a mélyfúrási magminta-állomány - az üzleti titoktól eltekintve - mindenki számára hozzáférhető.

Kizáró okok: Az adattár és a mélyfúrási magminta-állomány esetében bárki eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A bányafelügyelet adattári tevékenysége: a keresett dokumentum paraméterei (szerző, év, a dokumentum címe, a vizsgált terület stb.).
2. A mélyfúrási magminta gyűjtemény elérése: a keresett magminta paraméterei (fúrás neve, helye, esetleges azonosítója stb.)
Ezen paraméterek alapján kalkulálható a fizetendő díj.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek dokumentumot a kérelemhez csatolnia nem kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fizetendő díj mértékét a vonatkozó MBFSZ elnöki utasítások szabályozzák.

Hol intézhetem el?

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat. (A bányafelügyelet adattári egységei részben a kormányhivatalokban kerültek elhelyezésre, míg a mélyfúrási magminta gyűjtemények az ország különböző helyszínenein találhatóak.)

Ügyintézés határideje

15 nap,mely 8 nappal meghosszabbitható.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az adattári és a mélyfúrási magminta gyűjteményből való igénylés teljesítése nem támadható.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nem támadható.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem támadható.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem támadható.

A benyújtási határidő: Nem támadható.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Minden esetben azonnal teljesíthető az adattári és magminta-kérés?
Válasz: Nem, mert egyes dokumentumok külső tárolóhelyről szerezhetők be, a magminták külső telephelyeken találhatók. Kérdés: Szkennelési lehetőség van? Válasz: Igen de a meghatározott díjszabás szerint.

Fontosabb fogalmak

A dokumentumok kereshetők katalógos-szekrényekben, adatbázisokban. Az olvasótermi használat bárki számára elérhető, a munkatársak a keresésben segítséget nyújtanak. Az Adattár két nagy részből áll: a jelentéstárból és a fúrási dokumentációkból. A jelentéstár részét hagyatéki dokumentumok is képezik. Ugyancsak itt találhatók a megszűnt vállalkozások átadott adattárai.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

Földtani dokumentumok, kútkönyv, mélyfúrási magminta, adattár, mikrofilm.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat