Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Aelkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Földtani kutatás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00110

Az ügy rövid leírása

A földtani kutatás fogalmát tekintve: A potenciális tároló-komplexumok felmérése szén-dioxid geológiai tárolása céljából a felszín alá behatoló olyan tevékenységekkel, mint a potenciális tároló-komplexum rétegeivel kapcsolatos földtani információk fúrással történő megszerzése, valamint a tárolóhely jellemzőinek megállapítása céljából végzett próbabesajtolás.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem benyújtására bármely természetes, vagy jogi személy jogosult.

Kizáró okok: Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?


1. a kutatási munkaprogramot és annak költségvetését,
2. a kutatási tervtérképet és
3. javaslatot a kutatási biztosíték összegére.

Milyen iratok szükségesek?

A földtani kutatási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kutatási munkaprogramot és annak költségvetését,
b) a kutatási tervtérképet és
c) javaslatot a kutatási biztosíték összegére.
A kutatási munkaprogramnak tartalmaznia kell:
a) a tervezett kutatási feladatokat és az ezek teljesítéséhez szükséges technológia és a biztonsági intézkedések
leírását,
b) a tervezett kutató létesítmények felsorolását, helyének és felvonulási útvonalainak leírását,
c) az egyes kutatási tevékenységek mennyiségét, ütemezését, azok tervezett időtartamát, módjának, mélységének,
technológiájának, valamint a kutatás során várható veszélyek és azok elhárítására tervezett intézkedések leírását,
d) a kutatási létesítményekkel érintett ingatlanok település és helyrajzi szám szerinti megjelölését, valamint ezen
ingatlanok tulajdonosainak, továbbá az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joggal rendelkezőknek a név- és
címjegyzékét, valamint
e) a részletes kutatási költségtervet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító átvevőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 53.000.- Ft. A felügyeleti díjat fizető átvevő esetében az igazgatási szolgáltatási díjat - legfeljebb a tárgyévre megállapított felügyeleti díj fizetési kötelezettség mértékéig - a felügyeleti díj fedezi. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az ügyindítást követően megküldött számla alapján banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat rendelkezik első fokon hatáskörrel. 

Ügyintézés határideje


21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nem fellebbezhető, kizárólag bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nem fellebbezhető, kizárólag bírósági úton támadható meg.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nem fellebbezhető.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nem fellebbezhető.

A benyújtási határidő: Nem fellebbezhető.

A fellebbezési illeték mértéke: Nem fellebbezhető.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Egyenlőre ilyen eljárás lefolytatására még nem került sor, ezért még kérdések nem merültek fel.

Fontosabb fogalmak

A földtani kutatással foglalkozó szakembereknek a fogalmak ismertek, külön magyarázatot nem igényelnek.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 6. §, 42/C. § (1), 43. § (9), 43. § (9b)-(9c),
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 3. §, 4. §,
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 7. pont; 12. § (2) bekezdés és 4. melléklet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) c), 33. § (1)-(1a), 36. § (2), 40. § (1), 71. § (1), 72. §, 98. § (1), 99. § (1), 116. §,
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

Szén-dioxid föld alatti tárolása, földtani kutatás, elhelyezés, ipari és energetikai szén-dioxid.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858