Akadálymentes verzió

Tárolóhelyhez vagy szállítóhálózathoz való hozzáférés megtagadása jogszerűségének vizsgálatára irányuló kérelem

Kódszám

MABFH00115

Az ügy rövid leírása

Ha az üzemeltető vagy a szállítóhálózat üzemeltetője a tárolóhelyhez vagy a szállítóhálózathoz való hozzáférést megtagadja, a harmadik fél kérelemmel fordulhat a bányafelügyelethez annak érdekében, hogy a hozzáférés megtagadásának jogszerűségét vizsgálja meg. Ha a bányafelügyelet megállapítja, hogy az üzemeltető vagy a szállítóhálózat üzemeltetője a hozzáférést jogosulatlanul tagadta meg, határozatban kötelezi az üzemeltetőt vagy a szállítóhálózat üzemeltetőjét a hozzáférés megadására.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyindításra az jogosult, akinek a hozzáférési kérelmét megtagadták.
Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A hozzáférés biztosítása során az üzemeltető és a szállítóhálózat üzemeltetője megtagadhatja a hozzáférést:
1. abban az esetben, ha a műszaki előírások között olyan jellegű összeegyeztethetetlenség áll fenn, amely ésszerűen nem szüntethető meg, valamint
2. a szállítóhálózat tulajdonosának, üzemeltetőjének indokolt és ésszerű igényeit, valamint a tárolóhely, a szállítóhálózat vagy a kapcsolódó feldolgozó- és kezelőlétesítmények vélhetően sérti az érintett többi felhasználójának érdekeit.
3. A szállítóhálózat üzemeltetője vagy az üzemeltető a szállítóhálózathoz vagy a tárolóhelyhez való hozzáférés megtagadását köteles megindokolni.
Amennyiben a kérelmező ezzel nem ért egyet, minden olyan adatot, információt a bányafelügyelet rendelkezésére kell bocsátania, amely az ügy elbírálása céljából releváns.

Milyen iratok szükségesek?

Minden olyan adatot, információt a bányafelügyelet rendelkezésére kell bocsátani, amely az ügy elbírálása céljából releváns.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános illetékfizetési kötelezettség van: 3000 Ft, melyet okmánybélyegben kell leróni.

Hol intézhetem el?

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat illetékessége Magyarország egész területére kiterjed.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható
Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
Az MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.
30 nap
Illeték mértéke: 30.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre
Egyenlőre ilyen eljárás lefolytatására még nem került sor, ezért még kérdések nem merültek fel.

Fontosabb fogalmak

A földalatti tárolással foglalkozó szakembereknek a fogalmak ismertek, külön magyarázatot nem igényelnek.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 42/I. § (4), 42/E. § (1),
a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 16. §,
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 7. pont,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 33. §, 34. § (3), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2)
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2)-(3) bekezdés

Kulcsszavak

Szén-dioxid, földalatti tárolás, elhelyezés, hozzáférés, megtagadás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858