Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Elhunyt külföldre szállításának engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00043

Az ügy rövid leírása

Amennyiben Magyarországról külföldre történik a halottszállítás, engedélyt kell kérni a halál megállapításának helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivataltól, továbbá a rendeltetési ország közegészségügyi hatóságától.
A külföldre történő halottszállításra, a jhivatal engedélyének a birtokában, és a határozatban foglaltak betartására vonatkozó ellenőrzést követően kerülhet sor. Holttestet szállítani kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott koporsóban lehet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az eljárás megindítására jogosult, aki a temetésről gondoskodik, vagy aki arra köteles, vagy helyette törvényes képviselője, vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá ügyfél és képviselője együtt is jogosult.
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Polgári Törvénykönyv  8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] a törvényes öröklés rendje szerint.

Kizáró okok: Az ügyfél NEM csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell a szállítandó halott nevét, utolsó lakhelyét, a halált okozó betegség megnevezését, a halál napját, azoknak a helyiségeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a szállítás történik, a szállítás időpontja, a szállító jármű (a szállítás módjának) megjelölését, és a szállítmány kisérőjének megnevezését, és személyi ig./útlevél számát.
A kérelmező/képviselője nevét, címét, esetleg elektronikus elérhetőségét, telefon számát is szükséges megadni.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem érdemi elbírálásához szükséges a kérelmező, vagy képviselőjének a szállításra vonatkozó meghatalmazása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

A halál megállapításának a helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak kell címezni

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a halál megállapításának helye szerint területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: 5000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A szállítást végző, vagy annak alkalmazottja lehet-e kérelmező? Igen, de a hozzátartozó vagy annak képviselőjének meghatalmazása szükséges.
Holttest, hamvak külföldre történő szállításához, kell-e - az elhalálozás helye szerint egészségügyi államigazgatási szerv engedélyén kívül - más engedély? Igen, a rendeltetési hely szerinti ország hatóságának is kell az engedélye (külképviselet adja ki).

Fontosabb fogalmak

Halottszállító jármű: erre a célra rendszeresített, zárt, belülről résmentes, fertőtleníthető fém vagy műanyag lemezzel bélelt, jól zárható ajtóval ellátott, és koporsó rögzítésére alkalmassá tett jármű.

Vonatkozó jogszabályok

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 44.§ (1) (2) 46.§ (1) (3) (5) bekezdések
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény. 19.§ (3) bek. 20.§ (1) bek., 36. § (1) bekezdés
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. 33.§ (1) bek. 34.§ (1) bek. 35.§ (1) bek. 40.§ (1) (2) bek. 71.§ (1) bek. 72.§ (4) bek. a) pontja 98.§ (1) bek. 99.§ (1) bek. 102.§ (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bek. 33.§ (2) bek. 4. pontja
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 219.§ (4) bekezdés

Kulcsszavak

Halottszállítás, konzulátus, halottszállítási engedély, halottakkal kapcsolatos ügyintézés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858